WebQuest dla uczniów 6 klasy szkoły podstawowej

opracowany przez Beatę Cieślak

betsinau@wp.pl

Wprowadzenie | Zadania | Proces | Ewaluacja | Konkluzja | Źródła


Wprowadzenie

Wszechświat stanowi niezbadaną tajemnicę. Wciąż nie wiemy, czy wszechświat ma koniec, czy nie. Najsilniejsze teleskopy pozwalają zobaczyć galaktyki odległe o 15 miliardów lat świetlnych.
Nasza technologia pozwoliła nam na zbadanie jedynie cząstki tej wielkiej tajemnicy. Nie wiemy co istnieje dalej? Czy są tam istoty żywe ?

Powrót do początku


Zadania

We wsi Ufoludkowo widziano niezydentyfikowany obiekt latający.
Jako dociekliwi członkowie społeczeństwa musicie sprawdzić: czy jest planeta na której mogłoby istnieć życie? Planeta, z której mogliby przylecieć na Ziemię przybysze z kosmosu. Aby się tego dowiedzieć powinniście znaleść najnowsze infomacje
o wszechświecie.

Wybierzcie w której grupie chcecie być:dziennikarzy, artystów, astronomów, astronautów.

 1. DZIENNIKARZE
  • Dziennikarze mają za zadanie opracowanie artykułu na temat "UFO we wsi Ufoludkowo - czy to możliwe?".
  • W artykule powinny znaleść się informacje na temat powstania wszechświata oraz możliwego życia na innych planetach.
  • Praca ma być przygotowana w formie elektronicznej (dokument Word i papierowej artykuł)
  • Tworząc dokumenty tekstowe nie zapominajcie o odpowiednim dobieraniu czcionek i kolorów, wykorzystajcie autokształty oraz obiekty WordArt. Mile widziane będą fotografie, ClipArty i rysunki które uatrakcyjnią przedstawiane treści.
  • Pamiętajcie o walorach estetycznych wykonywanej pracy.

 2. ARTYŚCI
  • Artyści mają za zadanie przedstawić wizję artystyczną na temat:"Kosmos i jego tajemnice".
  • Przy pomocy różnorodnych materiałów plastycznych artyści mają wykonać twórcze prace plastyczne.
  • Krótko opiszcie swoje wizje artystyczne przy pomocy programu Word.
  • Przygotujcie wystawę wykonanych prac plastycznych wraz z przygotowanym opisem.
  • Pamiętajcie o walorach estetycznych wykonywanej pracy.

 3. ASTRONAUCI
  • Astronomowie mają za zadanie wyszukać informacje na temat Układu Słonecznego: poszczególnych planet.
  • Przygotować prezentację w programie Power Point na temat Układu słonecznego.
  • Tworząc prezentację nie zapominajcie o odpowiednim dobieraniu czcionek i kolorów, wykorzystajcie autokształty oraz obiekty WordArt. Mile widziane będą fotografie, ClipArty, które uatrakcyjnią przedstawiane treści.
  • Pamiętajcie o walorach estetycznych wykonywanej pracy.

 4. ASTRONAUTÓW
  • Astronauci mają za zadania znaleść informacje na temat lotów w kosmos, oraz statkach kosmicznych.
  • Przygotować broszurę w programie Word.
  • Praca ma być przygotowana w formie elektronicznej (dokument Word i papierowej broszura).
  • Tworząc dokumenty tekstowe nie zapominajcie o odpowiednim dobieraniu czcionek i kolorów, wykorzystajcie tabele, ClipArty i rysunki które uatrakcyjnią przedstawiane treści.
  • Pamiętajcie o walorach estetycznych wykonywanej pracy.

Powrót do początku


Proces

 • Podzielcie się na zespoły 3 - 4 osobowe.
 • Rozdzielcie role w poszczególnych grupach.
 • Każdy powinien być za coś odpowiedzialany.
 • Wybierzcie kapitana grupy.
 • Korzystając z zasobów Internetu, przygotujcie opisane zadania.
 • Ważna jest dobra organizacja pracy w zespole oraz wspódziałanie.
 • Każda grupa dokonuje prezentacji efektów swojej pracy dla innych.


Skorzystaj z następujących linków:

http://pl.wikipedia.org/

http://www.czlowiek-w-kosmosie-pl.com/

http://adk.astronet.pl/

http://leksykon.pta.edu.pl/

http://orion.pta.edu.pl/

http://www.wynalazki.mt.com.pl/wyn/statkos.html

http://seweryn.wrzecionek.webpark.pl/

http://encyklopedia.pwn.pl/

http://swienty1.republika.pl/

http://kosmos01.w.interia.pl/

http://www.astro.leszno.net/

Powrót do początku


Ewaluacja

Ocena wykonanej pracy zostanie dokonana na podstawie tabelki.

 

Grupa

Poziom: 1

Poziom: 2

Poziom: 3

Punkty

DZIENNIKARZE

Tekst z błędami gramatycznymi, stylistycznymi. Informacje nie na temat. Artykuł nieestetyczny i ubogi, brak elementów graficznych.

Tekst napisany poprawnie, informacje przedstawione w ciekawy sposób. Niepoprawny dobór kolorów, uboga ilość grafiki.

Strona bardzo ciekawa graficznie, prawidłowy dobór kolorów, dużo ciekawej grafiki. Informacje przedstawione w interesujący sposób.

1-3

ARTYŚCI

Prace plastyczne nieciekawe, ubogie kolorystycznie. Opis pracy plastycznej z błędami stylistycznymi, brak kreatywności.

Prace plastyczne ciekawe, poprawny dobór kolorów, mało ciekawy opis pracy plastycznej.

Prace plastyczne bardzo twórcze. Opis pracy plastycznej przedstawiony w interesujacy sposób.

1-3

ASTRONOMOWIE

Prezentacja mało ciekawa, zły dobór kolorów, mała czytelność przedstawionych informacji. Brak grafiki.

Prezentacja ciekawa, ale mało estetyczna, uboga ilość grafiki.

Bardzo ciekawa prezentacja, informacje przedstawione w interesujący sposób, dużo ciekawej grafiki.

1-3

ASTRONAUCI

Tekst trudny do czytania, z błędami gramatycznymi, stylistycznymi. Informacje nie na temat. Broszura nieestetyczna i uboga, brak elementów graficznych.

Tekst poprawny, dość przejrzysty, inforamcje na temat. Niepoprawny dobór kolorów, uboga ilość grafiki.

Tekst logiczny i bardzo ciekawy. Broszura ciekawa graficznie, prawidłowy dobór kolorów, dużo ciekawej grafiki.

1-3

Powrót do początku


Konkluzja

Celem projektu jest zainteresowanie Was tematyką kosmosu.
Po zrealizowaniu projektu powinniście mieć świadomość, że wiedza o wszechświecie będzie się zmieniać
i wzrastać wraz z rozwojem techniki. Przed Wami tak wiele do zbadania.
Każdy rok przyniesie nowe odkrycia dotyczące wszechświata. Jak poznaliście jest on tak wielki, że ilość czekających tam niespodzanek jest nieskończona.
A Ziemia to tylko mała planeta we szechświecie, tak roległym, że aż trudnym do wyobrażenia,
więc "Coś" do odkrycia pozostało i dla Was.
Czy uda Wam się polecicieć w kosmos? Co odkryjecie ?
Na te pytania odpowiecie już sami.

Powrót do początku


Źródła

Ilustracje pochodzą ze strony

http://www.astro.leszno.net/uklad-sloneczny-a.php

Dziękuję za źródła i inspirację.

CIEKAWOSTKI:

NASA dla dzieci

NASA-film

Powrót do początku


Oparte na szablonieThe WebQuest Page