Sławni Polacy

WebQuest dla uczniów klasy VI szkoły podstawowej

opracowanie: J.Ceglińska

cega7@wp.pl

Wprowadzenie | Zadania | Proces | Ewaluacja | Podsumowanie | Źródła


Wprowadzenie

Wyobraź sobie, ze jesteś uczestnikiem międzynarodowego obozu wakacyjnego. Przedstawiciele poszczególnych państw mają pokazać swój kraj przedstawiając sławnych rodaków. Kogo wybrać?
Przemyśl różne dziedziny życia i działalności. Przeszłość i terażniejszość. Postaraj się. Masz szansę rozsławić Polskę wśród młodzieży europejskiej.

Powrót do początku


Zadania

Końcowym efektem pracy będzie opracowanie przez uczniów folderu, strony internetowej lub prezentacji multimedialnej prezentującej poszczególne postacie. Przy opracowaniu uczniowie będą posługiwać się następującymi narzędziami: PowerPoint, programy do tworzenia stron WWW, edytory tekstowe i graficzne, skaner, aparat cyfrowy.

                                                                   

Powrót do początku


Proces

Proszę utworzyć dwuosobowe zespoły.
Każda z grup wyszukuje w Internecie informacji dotyczących sławnych Polaków, np: noblistów, ludzi filmu, muzyki, sztuki, nauki, sportu, polityki, itd. Osobistości z przeszłości jak i żyjące współcześnie.
W celu zebrania informacji korzystamy z wyszukiwarek np.

http://www.google.pl

http://www.szukacz.pl

Zgromadzone informacje zapiszcie w dowolnym edytorze tekstowym. Wyselekcjonujcie ten materiał, który będzie w dalszym etapie przetwarzany (istotne informacje związane z wykonaniem zadania).
Wybierzcie jeden ze sposobów prezentacji danych: folder, strona www lub prezentacja multimedialna i za pomocą odpowiednich narzędzi wykonajcie jedno z nich.
Zaprezentujcie wykonaną pracę swoim koleżankom i kolegom, wysłuchajcie ich opinii związanej
z wykonaną przez was pracą.
Korzystaj z dowolnych stron w Internecie zawierających materiał potrzebny do wykonania zadania.
Można korzysytać z następujących stron:

http://www.poland.gov.pl

http://www.wiem.onet.pl/wiem/00e9e0.html

http://www.nobliści.bnet.pl/

http://www.kopernik.pl

http://www.papa.friko.pl

http://www.chopin.pl

Powrót do początku


Ewaluacja

Każdy będzie oceniany według następujących kryteriów:

1.     Gromadzenie i selekcjonowanie informacji;

2.     Forma graficzna projektu;

3.     Prezentacja wykonanej pracy.

   Ocena będzie dokonywana na podstawie obserwacji, w trakcie wykonywania określonego zadania.

 

 

 

POCZĄTKOWE

    1 PUNKT

 

ROZWINIĘTE

    2 PUNKTY

 

ZAAWANSOWANE

       3 PUNKTY

 

   WZORCOWE

    4 PUNKTY

 

    PUNKTY

 

 

 

 

 

 

FOLDER

 

 

1.Zebrano minimum wiadomości.

2.Forma graficzna folderu wykonana niestarannie.

3.Zespół nie potrafi zaprezentować innym wyników swojej pracy.

1.Przedstawiono większość wymaganych informacji.

2.Folder zawiera mało elementów graficznych.

3.Przekaz mało komunikatywny.

1.Zebrano dużo informacji, stanowią logiczną całość.

2.Forma folderu bardzo przejrzysta. Zastosowano skaner (aparat cyfrowy), liczne zdjęcia, obrazy. Nieliczne błędy.

3.Prezentacja pracy zawiera nieznaczne nieścisłości.

 

 

1.Zebrano i przedstawiono bardzo dużo informacji, ciekawostek.

2.Folder bardzo czytelny. Strona graficzna wykonana bardzo profesjonalnie. Zastosowano liczne narzędzia do obróbki       graficznej, oryginalne pomysły i rozwiązania          

3.Zespół bardzo interesująco prezentuje efekty swojej pracy.

 

 

 

 

1.  1-4

2.  1-4

3.  1-4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PREZENTACJA MULTIMEDIALNA

 

 

1.Przedstawione informacje są niekompletne.

2.Niewłaściwie dobrana struktura prezentacji.

3.Zespół nie potrafi zaprezentować innym wyników swojej pracy.

 

1.Przedstawiono większość wymaganych informacji.

2.Prezentacja   zawiera nieliczne elementy graficzne. Brak hiperłączy, animacji.

3.Przekaz mało komunikatywny.

 

1.Zebrano dużo informacji, stanowią logiczną całość.

2.Prezentacja multimedialna zawiera hiperłącza, animację. Zastosowano skaner (aparat cyfrowy), liczne zdjęcia, obrazy. Forma przejrzysta. Nieliczne błędy.

3.Prezentacja pracy zawiera nieznaczne nieścisłości.

 

1.Zebrano i przedstawiono          bardzo dużo informacji, ciekawostek.

2.Prezentacja multimedialna  wykonana bardzo profesjonalnie. Zastosowano liczne narzędzia         do obróbki graficznej, dołączono efekty dźwiękowe, oryginalne pomysły                  i rozwiązania.

3.Zespół bardzo interesująco prezentuje efekty swojej pracy.

 

 

 

 

1.  1-4

2.  1-4

3.  1-4

 

 

 

 

 

 

 

STRONA WWW

 

1.Zebrano minimum wiadomości.

2.Strona nieciekawa graficznie.

3.Zespół nie potrafi zaprezentować innym wyników swojej pracy.

 

1.Przedstawiono większość wymaganych informacji.

2.Strona zawiera nieliczne elementy graficzne. Nieliczne hiperłącza.

3. Przekaz mało komunikatywny.

 

1.Zebrano dużo informacji, stanowią logiczną całość.

2.Strona www zawiera liczne elementy graficzne, hiperłącza. Zastosowano skaner (aparat cyfrowy), liczne zdjęcia, obrazy. Forma przejrzysta. Nieliczne błędy.

3.Prezentacja pracy zawiera nieznaczne nieścisłości.

 

1.Zebrano i przedstawiono          bardzo dużo informacji, ciekawostek.

2.Strona www  wykonana bardzo profesjonalnie. Zastosowano liczne narzędzia              do obróbki graficznej, dołączono efekty dźwiękowe, animacje,  oryginalne pomysły                i rozwiązania.

3.Zespół bardzo interesująco prezentuje efekty swojej pracy.

 

 

 

 

1.  1-4

2.  1-4

3.  1-4

 

 

 

 

Możecie zdobyć maksymalnie 12 punktów. Ocenę otrzymacie według skali:


12 - 11 punktów - celujący
10 - 9 punktów - bardzo dobry
8 - 7 punktów - dobry
6 - 5 punktów - dostateczny
4 - 3 punkty - dopuszczający

Powrót do początku


Podsumowanie

Opracowując foldery, prezentacje multimedialne, strony www pomożecie innym uzyskać informacje o znakomitych rodakach. Będą one zachętą do poznawania kraju poprzez ich obywateli. Przyczynicie się do promocji Polski w świecie.

Powrót do początku


Źródła

http://webquest.sdsu.edu/

http://webquest.wombb.edu.pl/

http://www.historiarp.webpark.pl//

Powrót do początku


Oparte na szablonie The WebQuest Page