>>>

Diagnostyka i ocenianie szkolnego uczenia się

Na podstawie: Psychologia kształcenia, autor Gerd Mietzel, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk 2002

Diagnostyka pedagogiczna - jak można stwierdzić, czy uczniowie się czegoś nauczyli lub - dokładniej - czy uczenie się miało miejsce i czego się nauczono

Nauczyciel diagnozuje:

Kwestiami z zakresu diagnostyki nauczyciel powinien zajmować się już w fazie planowania swoich lekcji.


   >>>