>>>    <<<

Martin Buber w książce Problem człowieka wydanej w czasie drugiej wojny światowej, w roku 1943, wyjaśnia ideologiczne i filozoficzne motywy powstawania filozofii dialogu i spotkania. Zajrzyj do tekstu Dionizego Tanalskiego.

W strategii edukacyjnej:

Wskazówki metodyczne:


   >>>    <<<