>>>    <<<

Dziesięć krótkich wskazówek (S. Sławiński)

Jak prowadzić dialog z klasą szkolną?

1. Bądź człowiekiem prawdy

2. Bądź taktowny i kulturalny, wymagaj tego samego od uczniów

3. Szanuj uczniów i wymagaj szacunku dla siebie

4. Bądź strażnikiem ładu w klasie

5. Bądź przygotowany


   >>>    <<<