>>>

O metodzie dialogu oraz filozofii dialogu i jej twórcy Martinie Buberze dowiedziałam się na konferencji wyjazdowej dla doradców metodycznych w Kazimierzu 17, 18 X 2005 r. Prezentował tę filozofię dyr. Stanisław Sławiński.

Bardzo zafascynowała mnie ta teoria, gdyż idealnie, moim zdaniem, współgra z ideą konstruktywizmu w uczeniu się. Serdecznie zapraszam do zapoznania się z twórcą tej filozofii Martinem Buberem (1878-1965).

Martin Buber - pisarz, teolog, historyk, filozof, dziennikarz i pedagog - był postacią niezwykle barwną. Urodzony w Wiedniu w 1878 roku w rodzinie rabinicznej, uczył się najpierw we Lwowie, następnie studiował na Uniwersytecie Wiedeńskim. Pod koniec XIX wieku przystąpił do syjonistów i na prośbę samego Teodora Herzla zajął się redagowaniem "Die Welt" - oficjalnego organu ruchu.
W Republice Weimarskiej przez dziesięć lat wykładał filozofię na Uniwersytecie we Frankfurcie, z katedry musiał jednak ustąpić po dojściu Hitlera do władzy. Przez kolejnych pięć lat - często bawiąc się z nazistami w ciuciubabkę - podróżował po Niemczech z wykładami swojej filozofii. Kiedy w 1938 roku kategorycznie zabroniono mu jakiejkolwiek działalności, wyemigrował do Palestyny i zaczął wykładać filozofię społeczną na Uniwersytecie Hebrajskim w Jerozolimie. Po drugiej wojnie światowej, kiedy odrodził się Izrael, był jednym z nielicznych żydowskich autorytetów, które popierały stworzenie państwa dwunarodowościowego.

Formy spotkań międzyludzkich stały się życiową obsesją Bubera. W najbardziej znanym dziele pt. "Ja i Ty" wyróżnia dwa rodzaje relacji: człowieka z człowiekiem i człowieka z otaczającym światem. Ja-Ty, Ja-To. Relacja Ja-Ty zobowiązuje człowieka do odpowiedzialności za swój byt.


   >>>