uczeń

Zostań własnym
doradcą finansowym

uczeń pieniądze
Web Quest
Wstęp
Zadanie
Proces
Ewaluacja
Konkluzja
Linki
Zadaj pytanie
Autor:
Lidia Kołakowska
EFS 058
grupa A4

Ewaluacja

Wymagania

Podstawowe

Rozszerzające

Dopełniające

Wykraczające

Punkty

Wartość merytoryczna tabel.

W tabelach brak podstawowych informacji o odsetkach oprocentowaniu oraz kwotach, błędne obliczenia

Wyszczególnione odsetki oraz kwoty, poprawne rachunkowo

Wyszczególnione odsetki, podatek oraz kwoty, poprawne rachunkowo

Tabele zawierają wszystkie istotne informacje o lokatach w szczególności podana jest informacja o odsetkach, podatku oraz kwotach., są poprawne rachunkowo

0 - 20

Estetyka i czytelność tabel

Trudno wyszukać informacje o podstawowych elementach lokat, nie estetyczne.

Tabele są estetyczne, ale trudno wyszukać w nich informacje

Tabele są estetyczne i czytelne, łatwo wyszukać podstawowe informacje

Tabele są estetyczne i czytelne, łatwo wyszukać podstawowe i szczegółowe informacje o lokacie

0 - 20

Wartość merytoryczna i estetyczna wykresu

Wykres mało czytelny, błędne informacje

Wykres czytelny i estetyczny, poprawne informacje, do wykresu dołączona jest tabela

Wykres czytelny i estetyczny, można odczytać wszystkie szczegóły dotyczące lokat, poprawne informacje, do wykresu dołączona jest tabela, stosowano formuły.

0 - 20