uczeń

Zostań własnym
doradcą finansowym

uczeń pieniądze
Web Quest
Wstęp
Zadanie
Proces
Ewaluacja
Konkluzja
Linki
Zadaj pytanie
Autor:
Lidia Kołakowska
EFS 058
grupa A4

Konkluzja

Banki oferują różnorodne formy lokat. Aby zdobyć rynek zachęcają atrakcyjnym oprocentowaniem. Swoją ofertę dostosowują do potrzeb klientów.

Czy zauważyłeś?

 • Im dłuższy termin lokaty tym wyższe jest jej oprocentowanie.
  Bank może w dłuższym okresie inwestować nasze pieniądze, a zatem spodziewa się większego zysku. Dla klienta oznacza to większe oprocentowanie czyli większe odsetki.
 • Dla klientów banków mylące może być podawanie oprocentowania w stosunku rocznym.
  Planując lokatę na okres np. trzech miesięcy zapominamy, że otrzymamy tylko 1/4 obiecywanego nam oprocentowania.
 • Planując nasze zyski bardzo często zapominamy o podatku od lokaty bankowej.
  Odsetki to nasz zysk, a więc zgodnie z naszym prawem podatkowym powinniśmy odprowadzić od niego podatek. Potocznie nazywmy go podatkiem Belki - został on wprowadzony gdy ministrem finansów był Marel Belka.Niestety - zabiera nam 19% naszych odsetek.
 • Planując lokatę długoterminową nie powinniśmy zapominać o inflacji.
  Rok czasu to długi okres dla wartości pieniądza. Po takim okresie może się okazać, ze nie jesteśmy w stanie kupić takiej samej ilości towaru co przed rokiem. Zmieniające się ceny oraz spadek wartości pieniądza są skutkiem inflacji. Dlatego inwestując warto znać stopę inflacji.