uczeń

Zostań własnym
doradc± finansowym

uczeń pieni¶dze
Web Quest
Wstęp
Zadanie
Proces
Ewaluacja
Konkluzja
Linki
Zadaj pytanie
Autor:
Lidia Kołakowska
EFS 058
grupa A4

Linki

Oto niektóre z wiod±cych na polskim rynku banków. Mog± Ci się przydać.


PKO Bank Polski Bank Millenium
Bank Zachodni WBK SA Bank PKO SA
LUKAS Bank Getin Bank
Bank BGŻ Citi Handlowy
Kredyt Bank Nordea Bank
Fortis Bank BRE Bank SA
Deutsche Bank SA Euro Bank
mBank Invest Bank
ING Bank Śl±ski Bank Pocztowy

A może masz inn± ciekawsz± propozycję?