uczeń

Zostań własnym
doradcą finansowym

uczeń pieniądze
Web Quest
Wstęp
Zadanie
Proces
Ewaluacja
Konkluzja
Linki
Zadaj pytanie
Autor:
Lidia Kołakowska
EFS 058
grupa A4


Zadaj pytanie


Możesz zadać mi pytanie dotyczące Web Questu, jeśli:
  • masz wątpliwości;

  • czegoś nie rozumiesz;

  • szkasz pomocy;

  • a także w każdej innej sytuacji.

Zadaj
pytanie


Uwaga!!!
Najczęściej popełniane błędy!!!

  • Zapomniałeś, że oprocentowanie podawane jest zawsze w stosunku rocznym.
  • Błędy w zaokrągleniach.
  • Zapomniałeś o "podatku Belki" i nie uwzględniłeś go w obliczaniu odsetek.