uczeń

Zostań własnym
doradcą finansowym

uczeń pieniądze
Web Quest
Wstęp
Zadanie
Proces
Ewaluacja
Konkluzja
Linki
Zadaj pytanie
Autor:
Lidia Kołakowska
EFS 058
grupa A4

Zadanie

Podzielcie się na grupy (4, 5 osobowe) i wybierzcie jeden z banków działających na polskim rynku. Każda grupa powinna wybrać inny bank.

Inwestujecie kwotę 100 000 zł na okres 1 roku.
Waszym zadaniem jest:
  1. sprawdzić jakie rodzaje lokat oferuje wybrany przez Was bank i wybrać trzy, które wydają się najbardziej atrakcyjne;
  2. zaprojektować i sporządzić tabele przedstawiające przyrost odsetek w wybranych lokatach w okresie 1 roku, a także tabelę porównującą trzy wybrane lokaty pod względem wielkości odsetek i wypłacanych po roku kwot. Wydrukowane tabele wraz z wnioskami przedstawiamy do oceny;
  3. w programie Microsoft Office Excel sporządzić wykresy przedstawiające Wasz kapitał w wybranych lokatach w okresie 1 roku. Do oceny przesyłamy plik z wykresami.

Prześlij plik z wykresem

Która z wybranych lokat przyniesie największe zyski?