Szlakiem sztuki średniowiecza

WebQuest dla klasy I gimnazjum

Wykonany przez:

Wioletta Ceglińska - nauczyciel sztuki
wiola.ceg@gazeta.plmeczet katedra œw. Rufina Hagia Sophia Notre dame

Wprowadzenie | Zadanie | Proces | Ewaluacja | Konkluzja | Źródła, zasoby


Wprowadzenie

Sredniowiecze to epoka, której nazwa pochodzi z łaciny(media aetas, medium aevum) i oznacza "wiek średni". Początek dziejów średniowiecza przypada na rok 476 - rok obalenia ostatniego cesarza Rzymu, zaś jego koniec wyznacza rok 1453 - zdobycie Konstantynopola przez Turków.
Sztuka średniowiecza jest niesłychanie bogata. Spotykamy w niej wiele nurtów. Do podstawowych należą styl romański i gotycki, wcześniej wyróżnia się także sztukę bizantyjską i islamu.

Zapraszam więc Was na wspaniałą wycieczkę, a o szczegółach przeczytajcie dalej.


autobus

 

Wróć do początku


Zadanie

Efektem końcowym Waszej pracy będzie opracowanie wycieczki do przydzielonego Wam miejsca.
Wyniki należy przedstawić jako prezentację multimedialną lub stronę www.
Dane zbierajcie używając do tego internetu.

 

Wróć do początku


Proces

Przeczytajcie dokładnie przedstawione niżej punkty i postępujcie zgodnie z ich treścią:

 1. Podzieleni zostaniecie na 4 grupy.

 2. Zadaniem waszym bedzie zorganizowanie wycieczki do następujšcych miejsc:
  grupa I - śladami bizancjum - wycieczka do świątyni Hagia Sophia w Konstantynopolu
  grupa II - śladami islamu - wycieczka do Meczetu Błękitnego w Turcji
  grupa III - śladami sztuki romańskiej - wycieczka do Katedry św. Rufina w Niemczech
  grupa IV - śladami sztuki gotyku - wycieczka do Katedry Notre Dame w Paryżu

 3. Każda grupa musi zebrać następujące informacje:
  - ramy czasowe danego okresu w sztuce średniowiecza
  - historia powstania zabytku
  - twórcy (architekci)
  - cechy charakteryzujące dany okres sztuki średniowiecza
  - zapoznać z innymi zabytkami znajdującymi się w danym miejscu
  - podać przykłady budowli danego okresu znajdujących się w Polsce i na świecie.

 4. Należy podać źródła z jakich korzystaliście.

 5. Kontaktujcie się na bieżąco z opiekunem grupy, wszelkie pytania kierujcie drogą elektroniczną.

 6. Termin projektu upływa po miesiącu od przystąpienia do projektu.

P O W O D Z E N I A

Hagia Sophia

 

Wróć do początku


Ewaluacja

Napisz uczniom, jak będziesz oceniać ich projekt. Szczególnie jak będziesz oceniać pracę grupy, a jak ich wkład indywidualny.

Wymagania

Podstawowe

1

Rozszerzające

2

Dopełniające

3

Wykraczające

4

Punkty

 

Jakość i różnorodność materiałów zamieszczonych na stronie

 

Materiał krótki, opis niepełny, mało interesujących informacji.
Temat zrealizowany poprawnie, lecz bardzo ogólnie, brak własnych przemyśleń.
Duży zbiór informacji, lecz nie w pełni uzasadnione.
Wszystkie wymagania spełnione w sposób wzorowy, poprawna zawartość merytoryczna
1-4

 

Estetyka pracy (styl i forma prezentacji ustnej)

 

 

Prezentacja mało ciekawa, brak przygotowania i pewności siebie.
Prezentacja ciekawa, nie wszyscy członkowie grupy odpowiednio zaangażowani.
Prezentacja interesująca, grupa zaangażowana , informacje przekazane w sposób uporządkowany.
Wzorowe przedstawienie pracy, grupa mocno zaangażowana, pewna siebie.
1-4

 

Poprawność i jakość wykonania strony www

 

 

Strona nieestetyczna, żle sformatowana, brak elementów graficznych.
Strona przejrzysta, kolory dobrane w nieodpowiedni sposób, skąpa grafika.
Strona ciekawa graficznie, odpowiedni dobór kolorów, prawidłowo sformatowana, działy uporządkowane w należyty sposób
Strona bardzo atrakcyjna wizualnie, nawigacja odpowiednio działająca, przejrzysta i czytelna.
1-4

 

Umiejętność współpracy w grupie

 

 

Brak współpracy w grupie.
Nie wszyscy członkowie grupy odpowiednio zaangażowani w pracę.
Dobra współpraca w grupie.
Wszyscy członkowie grupy współpracują doskonale.
1-4
SKALA OCEN:
15-16 pkt - ocena celująca
13-14 pkt - ocena bardzo dobra
12-10 pkt - ocena dobra
9-8 pkt - ocena dostateczna
7-6 pkt - ocena dopuszczająca
5-0 pkt - ocena niedostateczna

 

Wróć do początku


Konkluzja

Po wykonaniu zadanej w Webquest pracy, powinniście:
- znać podstawowe cechy charakteryzujšce sztukę średniowiecza,
- wymienić podział na poszczególne okresy,
- znać najsłynniejsze zabytki i ich architektów,
- znać historię powstania zabytków.


 

Wróć do początku


Źródła, zasoby

Przedstawiam Wam linki do źródeł z grafiką, tekstami, które mogą pomóc w realizacji projektu. Dziękuję wszystkim, którzy pomogli w tym projekcie.


Hagia Sophia
średniowiecze
architektura
architektura w Turcji
budowle - cały świat
Tum pod Łęczycą
skarby świata
galerie - Polska

 

Wróć do początku

Data ostatniej aktualizacji. Wykonano na podstawie szablonu