Proces

Grupa 1 ,Temat: Młoda Polska - wiadomości wstępne

1. Dobierzcie się w czteroosobowy zespół i wybierzcie przewodniczącego grupy

2. Rozdzielcie pracę w waszej grupie. Wybierzcie osoby odpowiedzialne za:

 • znalezienie materiału w Internecie
 • wybranie najważniejszych informacji, zdjęć itp.
 • opracowanie tematu w formie prezentacji Power Point i jej wygłoszenie
 • opracowanie tematu w formie pliku html
 • 3. Wasz temat powinien zawierać treści dotyczące:

 • ram chronologicznych epoki
 • tła historycznego
 • nazewnictwa epoki(fin de siecle, modernizm itp.)
 • nurtów filozoficznych epoki końca wieku (Schopenhauer, Nietzsche, Marks, filozofia Bergsona)
 • To oczywiście tylko minimum . Mile widziane będzie poszerzenie tych treści.

  4. Prezentacja w Power Point powinna być interesująca, efektowna i przejrzysta. Oprócz treści należy umieścić w niej elementy graficzne (zdjęcia, obrazy), muzyczne itp. Należy pamiętać o zastosowaniu efektów animacji.

  5. Prezentację należy wygłosić na forum klasy (czas głoszenia - nie dłużej niż 10 minut).

  6. Dokument html powinien zawierać stronę tytułową wraz z kilkoma tematycznie powiązanymi podstronami

  7. Pliki html oraz Power Point powinny zawierać: imiona i nazwiska autorów, linki do wykorzystanych źródeł.

  8. Za wykonanie projektu cała grupa zostanie oceniona wg kryteriów podanych w tabeli ewaluacyjnej.

  9. Raz w tygodniu przewodniczący grupy musi kontaktować się z nauczycielem - opiekunem i przedstawiać mu stopień zaawansowania prac.

  10. Termin oddania prac upływa za trzy tygodnie.   

  Grupa 2 ,Temat: Modernizm - nowe tendencje w sztuce

  1. Dobierzcie się w czteroosobowy zespół i wybierzcie przewodniczącego grupy

  2. Rozdzielcie pracę w waszej grupie. Wybierzcie osoby odpowiedzialne za:

 • znalezienie materiału w Internecie
 • wybranie najważniejszych informacji, zdjęć itp.
 • opracowanie tematu w formie prezentacji Power Point i jej wygłoszenie
 • opracowanie tematu w formie pliku html
 • 3. Wasz temat powinien zawierać treści dotyczące:nurtów w sztuce epoki modernizmu tj

 • impresjonizm
 • symbolizm
 • architektura secesyjna
 • ekspresjonizm
 • sztuka stosowana.

 • Należy scharakteryzować każdy z powyższych punktów, podać przedstawicieli poszczególnych nurtów. To oczywiście tylko minimum . Mile widziane będzie poszerzenie tych treści.

  4. Prezentacja w Power Point powinna być interesująca, efektowna i przejrzysta. Oprócz treści należy umieścić w niej elementy graficzne (zdjęcia, obrazy), muzyczne itp. Należy pamiętać o zastosowaniu efektów animacji.

  5. Prezentację należy wygłosić na forum klasy (czas głoszenia - nie dłużej niż 10 minut).

  6. Dokument html powinien zawierać stronę tytułową wraz z kilkoma tematycznie powiązanymi podstronami

  7. Pliki html oraz Power Point powinny zawierać: imiona i nazwiska autorów, linki do wykorzystanych źródeł.

  8. Za wykonanie projektu cała grupa zostanie oceniona wg kryteriów podanych w tabeli ewaluacyjnej.

  9. Raz w tygodniu przewodniczący grupy musi kontaktować się z nauczycielem - opiekunem i przedstawiać mu stopień zaawansowania prac.

  10. Termin oddania prac upływa za trzy tygodnie.   

  Grupa 3 ,Temat: Dramat w epoce Modernizmu

  1. Dobierzcie się w czteroosobowy zespół i wybierzcie przewodniczącego grupy

  2. Rozdzielcie pracę w waszej grupie. Wybierzcie osoby odpowiedzialne za:

 • znalezienie materiału w Internecie
 • wybranie najważniejszych informacji, zdjęć itp.
 • opracowanie tematu w formie prezentacji Power Point i jej wygłoszenie
 • opracowanie tematu w formie pliku html
 • 3. Wasz temat powinien zawierać treści dotyczące:

 • dramatu naturalistycznego
 • poglądów Maeterlincka i Wagnera
 • indywidualności dramatu europejskiego (Ibsen, Czechow, Strindberg).
 • To oczywiście tylko minimum . Mile widziane będzie poszerzenie tych treści.

  4. Prezentacja w Power Point powinna być interesująca, efektowna i przejrzysta. Oprócz treści należy umieścić w niej elementy graficzne (zdjęcia, obrazy), muzyczne itp. Należy pamiętać o zastosowaniu efektów animacji.

  5. Prezentację należy wygłosić na forum klasy (czas głoszenia - nie dłużej niż 10 minut).

  6. Dokument html powinien zawierać stronę tytułową wraz z kilkoma tematycznie powiązanymi podstronami

  7. Pliki html oraz Power Point powinny zawierać: imiona i nazwiska autorów, linki do wykorzystanych źródeł.

  8. Za wykonanie projektu cała grupa zostanie oceniona wg kryteriów podanych w tabeli ewaluacyjnej.

  9. Raz w tygodniu przewodniczący grupy musi kontaktować się z nauczycielem - opiekunem i przedstawiać mu stopień zaawansowania prac.

  10. Termin oddania prac upływa za trzy tygodnie.   

  Grupa 4 ,Temat: Epika europejska doby Modernizmu

  1. Dobierzcie się w czteroosobowy zespół i wybierzcie przewodniczącego grupy

  2. Rozdzielcie pracę w waszej grupie. Wybierzcie osoby odpowiedzialne za:

 • znalezienie materiału w Internecie
 • wybranie najważniejszych informacji, zdjęć itp.
 • opracowanie tematu w formie prezentacji Power Point i jej wygłoszenie
 • opracowanie tematu w formie pliku html
 • 3. Wasz temat powinien zawierać treści dotyczące:

 • epiki doby modernizmu
 • wymienić i przybliżyć przedstawicieli epiki światowej ( Flaubert, Zola, Dostojewski, Tołstoy, Conrad)
 • pzedstawić dramat młodopolski (przedstawiciele, dramat symboliczny)

 • To oczywiście tylko minimum . Mile widziane będzie poszerzenie tych treści.

  4. Prezentacja w Power Point powinna być interesująca, efektowna i przejrzysta. Oprócz treści należy umieścić w niej elementy graficzne (zdjęcia, obrazy), muzyczne itp. Należy pamiętać o zastosowaniu efektów animacji.

  5. Prezentację należy wygłosić na forum klasy (czas głoszenia - nie dłużej niż 10 minut).

  6. Dokument html powinien zawierać stronę tytułową wraz z kilkoma tematycznie powiązanymi podstronami

  7. Pliki html oraz Power Point powinny zawierać: imiona i nazwiska autorów, linki do wykorzystanych źródeł.

  8. Za wykonanie projektu cała grupa zostanie oceniona wg kryteriów podanych w tabeli ewaluacyjnej.

  9. Raz w tygodniu przewodniczący grupy musi kontaktować się z nauczycielem - opiekunem i przedstawiać mu stopień zaawansowania prac.

  10. Termin oddania prac upływa za trzy tygodnie.   

  Grupa 5 ,Temat: Poezja modernistyczna

  1. Dobierzcie się w czteroosobowy zespół i wybierzcie przewodniczącego grupy

  2. Rozdzielcie pracę w waszej grupie. Wybierzcie osoby odpowiedzialne za:

 • znalezienie materiału w Internecie
 • wybranie najważniejszych informacji, zdjęć itp.
 • opracowanie tematu w formie prezentacji Power Point i jej wygłoszenie
 • opracowanie tematu w formie pliku html
 • 3. Wasz temat powinien zawierać treści dotyczące:

 • poezji doby modernizmu
 • wymienić i przybliżyć przedstawicieli poezji światowej (Baudelaire, Rimbaud, Mallarme, Verlaine, Błok)
 • scharakteryzować lirykę młodopolską (dominacja liryki, typy uczuciwości modernistycznej)
 • wymienić przedstawicieli : Przerwa - Tetmajer, Kasprowicz, Staff itd.
  To oczywiście tylko minimum . Mile widziane będzie poszerzenie tych treści.

  4. Prezentacja w Power Point powinna być interesująca, efektowna i przejrzysta. Oprócz treści należy umieścić w niej elementy graficzne (zdjęcia, obrazy), muzyczne itp. Należy pamiętać o zastosowaniu efektów animacji.

  5. Prezentację należy wygłosić na forum klasy (czas głoszenia - nie dłużej niż 10 minut).

  6. Dokument html powinien zawierać stronę tytułową wraz z kilkoma tematycznie powiązanymi podstronami

  7. Pliki html oraz Power Point powinny zawierać: imiona i nazwiska autorów, linki do wykorzystanych źródeł.

  8. Za wykonanie projektu cała grupa zostanie oceniona wg kryteriów podanych w tabeli ewaluacyjnej.

  9. Raz w tygodniu przewodniczący grupy musi kontaktować się z nauczycielem - opiekunem i przedstawiać mu stopień zaawansowania prac.

  10. Termin oddania prac upływa za trzy tygodnie.   

  Grupa 6 ,Temat: Modernizm w muzyce

  1. Dobierzcie się w czteroosobowy zespół i wybierzcie przewodniczącego grupy

  2. Rozdzielcie pracę w waszej grupie. Wybierzcie osoby odpowiedzialne za:

 • znalezienie materiału w Internecie
 • wybranie najważniejszych informacji, zdjęć itp.
 • opracowanie tematu w formie prezentacji Power Point i jej wygłoszenie
 • opracowanie tematu w formie pliku html
 • 3. Wasz temat powinien zawierać treści dotyczące:

 • muzyki doby modernizmu
 • wymienić i przybliżyć przedstawicieli światowych ( Debussy, Ravel,Strauss,Skriabin, Bartok)
 • przedstawić dramat młodopolski (przedstawiciele, dramat symboliczny)
 • Wymienić i przybliżyć przedstawicieli młodopolskich (Szymanowski, Nowowiejski, Paderewski i inni).
  To oczywiście tylko minimum . Mile widziane będzie poszerzenie tych treści.

  4. Prezentacja w Power Point powinna być interesująca, efektowna i przejrzysta. Oprócz treści należy umieścić w niej elementy graficzne (zdjęcia, obrazy), muzyczne itp. Należy pamiętać o zastosowaniu efektów animacji.

  5. Prezentację należy wygłosić na forum klasy (czas głoszenia - nie dłużej niż 10 minut).

  6. Dokument html powinien zawierać stronę tytułową wraz z kilkoma tematycznie powiązanymi podstronami

  7. Pliki html oraz Power Point powinny zawierać: imiona i nazwiska autorów, linki do wykorzystanych źródeł.

  8. Za wykonanie projektu cała grupa zostanie oceniona wg kryteriów podanych w tabeli ewaluacyjnej.

  9. Raz w tygodniu przewodniczący grupy musi kontaktować się z nauczycielem - opiekunem i przedstawiać mu stopień zaawansowania prac.

  10. Termin oddania prac upływa za trzy tygodnie.