Uwagi

WebQuest "Młoda Polska" realizujemy w klasie drugiej szkoły ponadgimnazjalnej. Realizację rozpoczynamy na trzy tygodnie przed zakończeniem omawiania epoki Pozytywizm.

Uczniowie będący w trakcie realizacji WebQuestu zostają wprowadzeni w kolejną epokę literacką.

Obrazy wykorzystane w WebQuescie "Młoda Polska" pochodzą ze strony

Salon Prasowy "Nova Polska" -www.nova-polska.pl,