Zadanie

Waszym zadaniem będzie zebranie i przedstawienie ogólnych informacji o epoce Młoda Polska.
Będziecie musieli ustalić ramy chronologiczne, inne nazwy określające tą epokę.
Dowiecie się jakie poglądy filozoficzne wówczas dominowały, jak zmieniła się literatura i sztuka w porównaniu z okresem pozytywizmu. Poznacie najważniejsze postacie z tamtego okresu: światowej sławy pisarzy, poetów, dramaturgów, malarzy i muzyków.

Podzielicie się na sześć grup. Każda grupa będzie odpowiedzialna za opracowanie jednego z zadanych tematów . Musicie zebrać informacje (teksty, zdjęcia , obrazy , pliki muzyczne) dotyczące swojego tematu. Korzystamy oczywiście z zasobów Internetu (obejrzyj zbiór przydatnych linków)
Później przygotowujecie prezentację multimedialną w Power Point, jak również stronę www na odpowiedni temat.

Sami decydujecie, jak rozdzielicie pracę w grupie oraz co znajdzie się w prezentacji i na stronie www.

Prezentacje będą wygłoszone na dwóch lekcjach kończących nasz projekt, zaś pliki w html zostaną zebrane i opublikowane na szkolnej stronie internetowej.

Oto tematy:
Grupa 1 : Młoda Polska - wiadomości wstępne
Grupa 2 : Modernizm - nowe tendencje w sztuce
Grupa 3 : Dramat w epoce Modernizmu
Grupa 4 : Epika europejska doby Modernizmu
Grupa 5 : Poezja modernistyczna
Grupa 6 : Modernizm w muzyce