Matematyka jest wszędzie

"W matematyce nie ma drogi specjalnej dla królów"-Euklides

WebQuest dla gimnazjum

Wykonany przez

Agnieszkę Machnio

efs_079 grupa A5
agnieszka-machnio@o2.plWprowadzenie | Zadanie | Proces | Ewaluacja | Konkluzja | Źródła, zasoby


Wprowadzenie

Na pewno wielu z was często zastanawia się do czego jest potrzebna matematyka, czy nie można się bez niej obejsć. Matematyka jest z człowiekiem scisle zwiazana, towarzyszy mu na każdym kroku, jest obecna wszędzie: w domu, w szkole, w zabawie, a nawet w poezji i w piosence. Matematyka to nie tylko zbiór symboli, działań i zadań, które trudno rozwiazać, ale królowa o złotym sercu, rozspiewanej duszy i tęczowej wyobrazni.

Spróbujcie zatem sami odnalezc matematyke wokol was...

 

Wróć do początku


Zadanie

Waszym zadaniem będzie wyszukanie informacji na temat wykorzystywania i przydatnosci wiedzy matematycznej na co dzień, w różnych dziedzinach życia i opracowanie tego tematu w formie strony internetowej lub prezentacji multimedialnej.

 

Wróć do początku


Proces

  1. Będziecie pracować w grupach czteroosobowych.
  2. W każdej grupie wybierzcie lidera odpowiedzialnego za przebieg Waszej pracy.
  3. Pozostali zajmuja się wyszukiwaniem informacji i tworzeniem opracowania.
  4. Prace podzielcie między siebie sprawiedliwie.
  5. Opracowanie w formie prezentacji multimedialnej lub strony WWW przeslijcie na wskazany wyżej adres.

 

Wróć do początku


Ewaluacja

Wasza praca będzie oceniana zespołowo

Kryteria tej oceny sa nastepujace:

Wymagania

Podstawowe

1 pkt.

Rozszerzajace

2 pkt.

Dopełniajace

3 pkt.

Wykraczajace

4 pkt.

Punkty

 

Jakosć merytoryczna wykonania zadania

 

Praca majaca bardzo mało wspólnego z zadanym tematem
Praca wykonana pobieżnie i z błędami merytorycznymi
Temat zrealizowany wyczerujaco i bez błedów merytorycznych
Praca wykraczajaca poza ramy powierzonego zadania
0 - 4

 

Wykonanie prezentacji multimedialnej (strony internetowej)

 

 

Prezentacja (strona) tylko rozpoczęta
Prezentacja (strona) wykonana nieestetycznie, zle sformatowana, zawiera błędy stylistyczne i ortograficzne
Prezentacja (strona) ciekawa graficznie, dobry dobór kolorów, bez błędów ortograficznych i stylistycznych
Prezentacja (strona) bardzo dobrze zaprojektowana i wykonana, atrakcyjna wizualnie, bez błędów ortograficznych i stylistycznych
0 - 4

 

Współpraca w grupie

 

 

Całkowity brak współpracy
Większosć pracy indywidualnej
Dobra organizacja pracy grupy, współdziałanie w grupie
Doskonała współpraca w całej grupie
0 - 4

Skala oceniania:

ocena celujaca (6): 12 pkt.

ocena bardzo dobra (5): 10 - 11 pkt.

ocena dobra (4): 8 - 9 pkt.

ocena dostateczna (3): 6 - 7 pkt.

ocena dopuszczajaca (2): 4 - 5 pkt.

ocena niedostateczna (1): 0 - 3 pkt.

 

Wróć do początku


Konkluzja

Celem waszego projektu było wyszukanie informacji o tym, czy matematyka jest przydatna na co dzień, w jakich dziedzinach życia jest wykorzystywana, czy pomaga czy też przeszkadza.

Po wykonaniu tego zadania powinniscie mieć swiadomosć jak bardzo przydatna jest w życiu wiedza matematyczna i jakie skutki może mieć jej brak.

Nauczyliscie się też wyszukiwać informacje i przetwarzać je, dostrzegać zależnosci i prawidłowosci.

Umiecie współpracować zespołowo oraz bronić własnego zdania.

 

Wróć do początku


Źródła, zasoby

podręczniki do matematyki lub o matematyce

strony internetowe o matematyce i jej zastosowaniach

własne obserwacje i spostrzeżenia

 

Wróć do początku

Data ostatniej aktualizacji. Wykonano na podstawie szablonu