Ewaluacja

Wykonanie zadania Początkowe (1pkt) Rozwinięte (2pkt) Zaawansowane (3pkt) Wzór (4pkt)
Wybieranie i gromadzenie danych Kilka, mało interesujących informacji Temat zrealizowany pobieżnie bądź lub z rażącymi błędami merytorycznymi Temat zrealizowany nie w pełni, brak błędów merytorycznych Temat zrealizowany w pełni, brak błędów merytorycznych
Forma graficzna projektu Prezentacja(strona) tylko zaczęte Prezentacja(strona) wykonane nieestetycznie, ale sformatowane;zawiera błędy stylistyczne i ortograficzne Prezentacja(strona) ciekawa graficznie, dobry dobór kolorów, bez błędów ortograficznych i stylistycznych Prezentacja(strona)bardzo dobrze zaprojektowana i wykonana,atrakcyjna wizualnie,bez błędów ortograficznych i stylistycznych
Prezentacja wykonanej pracy Wypowiedż niezbyt płynna i poprawna językowo,duże rozbieżności wypowiedzi z treścią slajdów,unikanie kontaktu z publicznością Płynna i poprawna wypowiedź(dopuszczalne 5 pomyłek),widoczna trema prowadzących,kontakt z publicznością ograniczony Płynna i poprawna językowo wypowiedź(dopuszczalne 3 pomyłkli),niewielka trema wśród prowadzących,kontakt z zpublicznością prawie swobodny Płynna i poprawna językowo wypowiedź,zgodność wypowiedzi z treścią slajdów,zaangażowanie emocjonalne,pewność siebie prowadzących, swobodny kontakt z publicznością
Współpraca w grupie Całkowity brak Większość pracy indywidualnej Dobra organizacja pracy grupy, współdziałanie w grupie Doskonała współpraca w całej grupie

Ocena:

16-15 pkt - celująca

14-13 pkt - bardzo dobra

12-10 pkt - dobra

9-8 pkt - dostateczna

7-6 pkt - dopuszczająca

5-0 pkt - niedostateczna

Powrót