Związki chemiczne w żywieniu

WebQuest dla klasy trzeciej gimnazjum
dotyczący związków chemicznych w składnikach pokarmowych

Wykonany przez

Ewę Lipiec
efs_076@edu.oeiizk.waw.pl

Wprowadzenie | Zadanie | Proces | Ewaluacja | Konkluzja | Źródła, zasoby


Wprowadzenie

Chipsy, ciastko, kotlet, sałata czy jogurt? Czy zastanawialiście się jaka jest zależność pomiędzy składem chemicznym organizmów żywych a składnikami produktów żywnościowych? Gdzie szukać białek, gdzie cukrów, a gdzie witamin? Co powinniśmy jeść, a czego unikać? Jaki jest właściwy jadłospis nastolatka?

Ten WebQuest pozwoli Wam odpowiedzieć na wiele pytań.

 

Wróć do początku


Zadanie

Waszym zadaniem będzie przygotowanie wystąpienia na forum klasy dotyczącego związków chemicznych zawartych w składnikach pokarmowych. W wystąpieniu możecie wykorzystać prezentację multimedialną, plakaty, ilustracje, pokaz doświadczeń, odgrywać scenki itp.

Będziecie pracować w pięciu grupach. Cztery grupy zajmą się budową, rolą i właściwościami podstawowych składników pożywienia, a grupa piąta spróbuje ustalić prawidłowe jadłospisy w zależności od wieku i rodzaju wykonywanej pracy.

Przygotowaną prezentację przedstawicie na zajęciach. Do Waszej dyspozycji będzie komputer, rzutnik oraz takie odczynniki i sprzęt laboratoryjny, jakie dostępne są w szkolnej pracowni chemicznej. Pozostałe należy przygotować we własnym zakresie.

Uwaga! Należy przestrzegać regulaminu pracowni. Wykonywane doświadczenia muszą być bezpieczne! 

Wróć do początku


Proces

 1. Podzielcie się na pięć grup.
 2. Dokonajcie podziału zadań w poszczególnych grupach tak, aby każdy członek grupy był za coś odpowiedzialny.
 3. Wybierzcie lidera grupy, który będzie nadzorował pracę w grupie i konsultował się z nauczycielem podczas wykonywania zadania.
 4. Znajdźcie odpowiedzi na przygotowane dla Was pytania. Możecie korzystać z zamieszczonych niżej źródeł, podręcznika itp.
 5. Jeżeli traficie na inną ciekawą informację możecie ją dołączyć do Waszej pracy.
 6. Zastanówcie się nad formą przedstawienia wyników wyszukiwania.
 7. W razie problemów lider grupy konsultuje się z nauczycielem.
 8. W wyznaczonym terminie każda z grup prezentuje projekt na forum klasy.

Zadania dla grup:

Grupa I. TŁUSZCZE
 • Co to są tłuszcze i jaki jest ich skład pierwiastkowy?
 • Jak otrzymujemy tłuszcze?
 • Jakie są rodzaje tłuszczów?
 • W czym rozpuszczają się tłuszcze?
 • W jaki sposób odróżnisz tłuszcz rośliny od zwierzęcego?
 • Jak odróżnisz tłuszcz od substancji tłustej?
 • Po co i jak utwardza się tłuszcze?
 • Masło czy margaryna?
 • Czy można tłuszcz przerobić na mydło?
 • Na czym polega i czego dostarcza metaboliczna przemiana tłuszczów w organizmie człowieka?

Grupa II. CUKRY
 • Co to są cukry i jaki jest ich skład pierwiastkowy?
 • Jak możemy podzielić cukry?
 • Jak powstają cukry proste?
 • Jakie właściwości mają: glukoza, sacharoza, skrobia, celuloza?
 • Jak powstaje miód?
 • Jakie zastosowanie mają cukry?
 • Jak doświadczalnie wykryć obecność glukozy, a jak skrobi?
 • Jaką rolę odgrywają cukry w organizmie?
 • DLaczego po zjedzeniu słodyczy czujemy się silniejsi?

Grupa III. BIAŁKA
 • Co to są białka i jaki jest ich skład pierwiastkowy?
 • Jak możemy podzielić białka?
 • Jak doświadczalnie wykryć białko?
 • Jakie czynniki powodują ścinanie się białka?
 • Dlaczego organizmowi ludzkiemu należy dostarczać białko w gotowej postaci?
 • Dlaczego nadużywanie alkoholu jest szkodliwe?
 • Jakie są wspólne cechy białek?
 • Jaką rolę odgrywają białka w organizmie człowieka?

Grupa IV. WITAMINY I SOLE MINERALNE
 • Jaką rolę odgrywają witaminy w prawidłowym funkcjonowaniu organizmu?
 • Jak można podzielić witaminy?
 • Jak dostarczyć witaminy organizmowi?
 • Jakie mogą być skutki niedoboru witamin?
 • Czy witaminy mogą zaszkodzić? Podaj przykłady.
 • Jakie znaczenie ma dodanie oliwy do surówki?
 • Jakie składniki mineralne są niezbędne do prawidłowego funkcjonowania organizmu?

Grupa V. PRAWIDŁOWY JADŁOSPIS
 • Jakie składniki powinno zawierać pożywienie?
 • Od czego zależy ilość potrzebnych składników pokarmowych?
 • Zaproponujcie kilka jadłospisów np. dla człowieka wykonującego ciężką pracę fizyczną, dorastającego nastolatka, sportowca czy kobiety w ciąży.

 

Wróć do początku


Ewaluacja

Oceniana będzie praca całej grupy. Osoby, które będą wyróżniać się wkładem pracy mogą mieć podwyższoną ocenę. Dla tych, którzy niewiele robią, obserwacje w czasie zajęć będą podstawą do obniżenia oceny.

Poniżej przedstawiono kryteria oceny pracy grupy:

Wymagania

Podstawowe

1 punkt

Rozszerzające

2 punkty

Dopełniające

3 punkty

Wykraczające

4 punkty

 

Zbieranie informacji

 

Temat zrealizowany pobieżnie
Temat zrealizowany, nieliczne błędy
Temat zrealizowany w pełni
Temat zrealizowany w pełni, bezbłędnie, umieszczono dodatkowe zadania

 

Selekcja i przetwarzanie informacji

 

 

Informacja nie przetworzona
Słaba selekcja, informacje częściowo przetworzone
Właściwa selekcja, informacje prawidłowo przetworzone
Bardzo dobra selekcja, informacje właściwie przetworzone

 

Opracowanie tematu

 

 

Niewłaściwe odpowiedzi na pytania
Niekompletne odpowiedzi na pytania
Prawidłowe odpowiedzi na pytania
Wyczerpujące odpowiedzi na pytania

 

Prezentacja projektu

 

 

Prezentacja krótka, niestaranna
Prezentacja poprawna, ale monotonna
Prezentacja bardzo dobra, urozmaicona forma
Świetna prezentacja, wykorzystanie różnorodnych form przedstawienia wyników

 

Współpraca w grupie

 

 

Brak współpracy
Większość pracy indywidualnej
Dobra współpraca w grupie
Doskonała współpraca w grupie
Oceny:
20
celujący
18-19
bardzo dobry
14-17
dobry
9-13
dostateczny
5-8
dopuszczający
0-5
niedostateczny

 

Wróć do początku


Konkluzja

Za Wami poszukiwanie odpowiedzi na wiele pytań. Wiecie już, jakie składniki pożywienia są Wam niezbędne i dlaczego. Wiecie też, gdzie należy ich szukać i jak ułożyć prawidłowy jadłospis.

Mam nadzieję, że po wykonaniu zadania niewielu z Was zapyta: Po co mam się uczyć chemii?

 

Wróć do początku


Źródła, zasoby

Do wykonania zadania potrzebne będą informacje zawarte na stronach internetowych i w podręczniku do chemii. Przy rozwiązywaniu zadania możecie wykorzystać podane niżej odnośniki. Pamiętajcie, aby podać skąd czerpaliście informacje.

Wiem: encyklopedia
Zdrowe żywienie, informacje o składnikach pożywienia
Białka, cukry, tłuszcze - wstęp
Tłuszcze dobre i złe
Białka i ich właściwości
Właściwości cukrów
Funkcje cukrów
Witaminy
Prawie wszystko o witaminach
Sole mineralne
Źródła soli minealnych i ich rola
Prawidłowe nawyki żywieniowe
Tabela kalorii
Jak jeść zdrowo 

Wróć do początku

21 kwietnia 2008 r. Wykonano na podstawie szablonu