Bryły Platońskie

Ten WebQuest jest dla III klasy Gimnazjum

Wykonany przez

Katarzynę Kwiatek
efs_072@edu.oeiizk.waw.pl


Wprowadzenie | Zadanie | Proces | Ewaluacja | Konkluzja | Źródła, zasoby

 


Wprowadzenie

Większość z Was, Gimnazjaliści, posiada w domu własny komputer. Bardzo często używacie go do zabawy i do nauki. Dzisiaj chciałabym Wam zaproponować inny sposób wykorzystania komputera i Internetu. Proponuję Wam wyszukanie kilku ciekawych informacji, których z braku czasu nie mogłam przekazać Wam na lekcji. Mam nadzieję, że zdobyte informacje Was zainteresują i zechcecie poszerzać dalej swoją wiedzę z matematyki.

 

Wróć do początku


Zadanie

    Waszym zadaniem będzie:

  • znalezienie jak najwięcej informacji o bryłach platońskich oraz o ich występowaniu w przyrodzie i w naszym otoczeniu.
  • wykonanie strony internetowej, na której zaprezentujecie efekty swojej pracy.

 

Wróć do początku


Proces

  1. Będziecie pracować w grupach czteroosobowych.
  2. W każdej grupie wybierzcie lidera, odpowiedzialnego za przebieg Waszych badań i wybieranie informacji, które zamieścicie w opracowaniu.
  3. Pozostała trójka zajmie się wyszukiwaniem informacji, a później tworzeniem opracowania w formie strony internetowej.
  4. Przy wyszukiwaniu informacji możecie korzystać ze stron, które znajdują się poniżej lub znaleźć inne źródła informacji.
  5. Przy tworzeniu opracowania dbajcie nie tylko o poprawność merytoryczną, ale także o ortografię i styl.
  6. Prace podzielcie między siebie sprawiedliwie. Pamiętajcie, że jeśli wszyscy będziecie pracować na miarę swoich możliwości, to opracowanie wykonacie szybciej i lepiej.

POWODZENIA!!!

 

Wróć do początku


Ewaluacja

Efekt waszej pracy będzie podlegał ocenie indywidualnej i grupowej. Poniżej w tabeli przedstawiam kryteria:

Kryteria oceny indywidualnej

Zadanie

Podstawowe

1 pkt.

Rozszerzające

2 pkt.

Dopełniające

3 pkt.

Wykraczające

4 pkt.

Punkty

Uczeń uczestniczył w pracach zespołu i czuł się odpowiedzialny za jego pracę.

Uczeń nie angażował się w pracę grupy.

Uczeń w niewielkim stopniu włączył się w realizację zadań.

Uczeń był aktywny, miał pomysły na organizację pracy grupy.

Uczeń systematycznie pracował, zachęcał i pomagał innym, czuwał nad całością.

 

Uczeń gromadził informacje na dany temat i opracowywał zebrane materiały.

Uczeń wykorzystał 2 źródła informacji.

Uczeń korzystał z kilku źródeł informacji, zgromadził materiał z tych źródeł.

Uczeń wykorzystał wszystkie wskazane źródła, dokonał selekcji zgromadzonych materiałów.

Uczeń znalazł dodatkowe informacje, dokonał analizy i oceny zebranych materiałów.

 

Uczeń zna rodzaje brył platońskich, umie wykonać ich model oraz potrafi podać przykłady występowania.

Uczeń nie wie dlaczego jest ograniczona liczba brył platońskich.

Uczeń podaje liczbę brył platońskich, umie je nazwać i opisać, ale nie podaje przykładów występowania w przyrodzie.

Uczeń zna bryły platońskie. Umie wykonać siatkę i model dwóch z nich. Potrafi wyjaśnić dlaczego jest ich ograniczona liczba.

Uczeń bez problemu umie wykonać siatki i modele wszystkich brył platońskich, wyjaśnia ich związek z przyrodą.

 

Uczeń przygotowuje stronę internetową.

Strona internetowa uboga, z błędami językowymi i ortograficznymi, bez środków wzmacniających odbiór.

Strona internetowa wyczerpuje istotę zagadnienia, ma właściwą budowę, jest zrozumiała oraz poprawna pod względem językowym i ortograficznym.

Prezentowany na stronie materiał nie zawiera żadnych błędów, wyczerpuje istotę zagadnienia, pisany w sposób żywy i ciekawy.

Zebrany materiał przedstawiony w sposób czytelny i właściwie obrazujący problem, wykorzystano środki wzmacniające odbiór: grafika, kolory, odpowiednie czcionki, ozdobniki.

 

Ocena indywidualna będzie dokonywana w trakcie pracy nad projektem w wyniku obserwacji dokonywanej przez nauczyciela oraz rozmów na temat gromadzonych informacji.

Kryteria oceny grupowej:

Wyniki pracy

Podstawowe

1 pkt.

Rozszerzające

2 pkt.

Dopełniające

3 pkt.

Wykraczające

4 pkt.

Punkty

W grupie panowała atmosfera sprzyjająca wspólnej pracy.

Członkowie grupy pracowali wyłącznie dla siebie, nie wywiązywali się ze zobowiązań, nie czuli się odpowiedzialni za całość, brakowało komunikacji, często pojawiały się konflikty, które nie były rozwiązywane.

Większość członków z poczuciem odpowiedzialności wykonywała zadania, tylko jednostki lekceważyły swoje obowiązki, mało było współpracy a więcej rywalizacji, komunikacja bywała ograniczona, konflikty nie zawsze były rozwiązywane.

Wszyscy współuczestniczyli w pracach zespołu, wspierali się nawzajem, były drobne odstępstwa w harmonogramie prac, ale nie było rywalizacji utrudniającej pracę, dbano o dobrą komunikację i rozwiązywano zaistniałe konflikty na bieżąco.

Wszyscy członkowie wykazali się wysoką kreatywnością i odpowiedzialnością, wszystkie prace wykonywane były w terminie, nawzajem udzielano sobie wsparcia i motywowano się do pracy, panowało zaufanie i pełna komunikacja.

 

Efektem pracy grupy był produkt końcowy: strona internetowa.

Strona internetowa zawierała błędy ortograficzne i stylistyczne oraz błędy świadczące o braku zrozumienia badanych zagadnień, tekst niezrozumiały z powodu braku logiki i spójności, mało estetyczny układ graficzny.

Wytwór końcowy stereotypowy ale poprawny, widoczna troska o estetykę, występują braki w spójności przedstawianych treści, praca uwzględnia najważniejsze aspekty badanego problemu.

Produkt końcowy ma właściwą budowę (tytuł, wstęp, opis istoty zagadnienia, podsumowanie), cechuje go spójność i logika, wykorzystana jest prawidłowa terminologia, cechuje go wysoka estetyka wykonania.

Strona internetowa jest przygotowana w sposób oryginalny, w pełni wyczerpuje temat, pełna poprawność gramatyczna i stylistyczna, fachowa terminologia, staranne elementy graficzne, wskazana bibliografia.

 

Informacje o pracy grupowej będą gromadzone na bieżąco w trakcie pracy nad projektem.

 

 

Wróć do początku


Konkluzja

Mam nadzieję, że przekonaliście się, iż Internet to nie tylko zabawa, ale także ogromna kopalnia wiedzy. Może również uatrakcyjnić Waszą przygodę z matematyką.


 

Wróć do początku


Źródła, zasoby

http://www.math.edu.pl/bryly-platonskie

http://www.geometria.edu.pl/viewpage.php?page_id=87

http://esensja.pl/varia/galeria/tekst.html?id=4482

http://www.origami.friko.pl/miuki/index_platon.php

http://pl.wikipedia.org/wiki/Wielościan_foremny

http://www.korthalsaltes.com/

http://www.wiw.pl/matematyka/geometria/geometria_13_05.asp

http://www1.zetosa.com.pl/~burczyk/origami/galery1.htm

http://www.wsp.krakow.pl/ibe/websites/figury/ramka_wielosc.html

http://www.wiw.pl/delta/idealne.asp

http://www.jolanta.malczak.linuxpl.com/jpoly.htm

http://www.mathconsult.ch/showroom/unipoly/index.html

http://www.interklasa.pl/portal/index/strony?mainSP=subjectpages&mainSRV=matematyka&methid=282415219&page=article&article_id=317767


Bibliografia

"Poczet wielkich matematyków" - Włodzimierz Krysicki; Kleks; 2001

"Wykłady z historii matematyki" - Marek Kordos; Script; 2007

 

Wróć do początku

Data ostatniej aktualizacji. Wykonano na podstawie szablonu