Sterownik LOGO!

WebQuest dla II klasy technikum

Wykonany przez

Mariusz Malka
mariusz.malka@neostrada.plWprowadzenie | Zadanie | Proces | Ewaluacja | Konkluzja | Uwagi | Źródła, zasoby


Wprowadzenie

Sterowniki programowalne (PLC) są powszechnie stosowane w układach automatyki przemysłowej. Sterownik zastępuje tradycyjne sterowania oparte na stycznikach i przekaźnikach. Przy czym to co dawniej było realizowane w formie połączeń przewodami między aparatami elektrycznymi, w sterowniku zapisane jest w postaci programu w pamięci wewnętrznej. Program do sterownika można wprowadzić za pomocą przycisków na płycie czołowej, albo za pomocą programu narzędziowego.

Zanim zaczniemy programować sterowniki PLC spróbujmy ustalić co to są te sterowniki. Ponieważ zajęcia będą prowadzone z wykorzystaniem sterowników LOGO! firmy Siemens, więc zadanie polega na przygotowaniu referatu na temat tych sterowników.

 

Wróć do pocz±tku


Zadanie

Należy przygotować referat, który powinien zawierać:

 • ogólną informację o sterownikach PLC,
 • szczegółowe dane dotyczące sterownika LOGO!.

Referat powinien być przygotowany w formie pisemnej. Referat należy wygłosić.

Należy również:

 • ściągnąć z internetu i zainstalować wersję demo programu LOGO!SoftComfort, który służy do obsługi i programowania sterowników LOGO!,
 • pobrać podręcznik do LOGO! w formacie pdf.
Wróć do pocz±tku


Proces

W ramach zadania będziecie pracowali w zespołach dwuosobowych. Aby wykonać zadanie powinniście:

 1. Zajrzeć na strony internetowe: producenta, dystrybutorów i strony poświęcone automatyce.
 2. Warto także odwiedzić Wikipedię
 3. Można również posłużyć się dowolną wyszukiwarką internetową

W części dotyczącej sterownika LOGO! powinny znaleźć się między innymi informacje o ilości i rodzaju wejść i wyjść, napięciu zasilającym, montażu mechanicznym, prądzie jakim można obciążyć wyjścia, zasobach pamięci sterownika.

 

Wróć do pocz±tku


Ewaluacja

Praca będzie oceniana według następujących kryteriów:

Wymagania

Podstawowe

1

Rozszerzające

2

Dopełniające

3

Wykraczające

4

Punkty

 

Wartość merytoryczna (jakość i ilość informacji)

 

Informacje pobieżne, nie kompletne
Podane informacje poprawne, brak szczegółów
Komplet informacji potrzebnych do przeprowadzenia zajęć praktycznych
Pojawiły się ważne informacje nie występujące w oficjalnej dokumentacji
1-4

 

Estetyka pracy pisemnej i styl wystąpienia ustnego

 

 

Praca pisemna niestaranna, wystąpienie ustne chaotyczne
Praca pisemna przejrzysta, wystąpienie ustne zrozumiałe
Praca pisemna przemyślana, logiczna, informacje przedstawione we właściwej kolejności. Prezentacja ustna bardzo ciekawa, poprawny styl, przedstawione wszystkie informacje.
Wzorowa, oryginalna prezentacja, informacje przedstawione w bardzo interesujący sposób.
1-4

 

Umiejętność pracy w grupie

 

 

Całkowity brak współpracy
Praca głównie indywidualna
Dobra organizacja, wsółdziałanie.
Doskonała współpraca, właściwy podział obowiązków, uzupełnianie się.
1-4

 

Prawa autorskie

 

 

Brak informacji dotyczących źródeł materiałów.
Niekompletna informacja materiałów źródłowych.
Pełna informacja dotycząca materiałów źródłowych.
Pełna informacja dotycząca materiałów źródłowych potwierdzona w kontaktach z przedstawicielami firmy Siemens.
1-4

 

razem

 

 

16


OCENY:
 1. 16pkt - celujący,
 2. 13-15pkt - bardzo dobry,
 3. 11-12pkt - dobry,
 4. 8-10pkt - dostateczny,
 5. 5-7pkt - dopuszczający,
 6. 0-4pkt - niedostateczny.

 

Wróć do pocz±tku


Konkluzja

Chciałbym, aby uczniowie nauczyli się samodzielności w wyszukiwaniu i praktycznym zastosowaniu informacji. Podobna sytuacja może się zdarzyć po ukończeniu szkoły - w pracy: dostajemy sterownik, który pierwszy raz widzimy na oczy i mamy go uruchomić.

 

Wróć do pocz±tku


Uwagi

Można ten webquest wykorzystać jako wstęp do zajęć praktycznych związanych ze sterownikami.

 

Wróć do pocz±tku


Źródła, zasoby

 1. Tu można pobrać program LOGO!SoftComfort, a tu podręcznik do LOGO!.
 2. Warto także zajrzeć na polską stronę producenta, czyli Siemensa.
 3. x

Można zajrzeć do książki Wojciecha Nowakowskiego: "LOGO w praktyce".

 

Wróć do pocz±tku

Wykonano na podstawie szablonu