PSY RASOWE

WebQuest dla uczniów szóstej klasy szkoły podstawowej

Wykonała

Anna Zegarowska
efs_144@edu.oeiizk.waw.plWprowadzenie | Zadanie | Proces | Ewaluacja | Konkluzja | Źródła, zasoby


Wprowadzenie

Najpopularniejszym wśród zwierząt ulubieńcem człowieka jest pies. W naszym społeczeństwie już od dawna zajmuje on wyjątkowe miejsce.
Człowiek wykorzystuje psa w różny sposób: do pilnowania obejścia, jako przewodnika, obrońcę, tropiciela, myśliwego. Ludzie również często traktują swoje psy jako maskotki lub przytulanki. Przede wszystkim jednak pies, to najwierniejszy i najbardziej bezinteresowny przyjaciel człowieka.

 

Wróć do początku


Zadanie

Waszym zadaniem będzie:

 • Wymienić wszystkie rasy należące do danej grupy FCI (Federation Cynologique International/Międzynarodowa Federacja Kynologiczna);
 • Scharakteryzować trzech wybranych przedstawicieli danej grupy FCI:

 • historia
  temperament
  rozmiary
  sylwetka i budowa ciała
  szata (typ i kolor sierści)
  utrzymanie i wychowanie psa (pożywienie, pielęgnacja szaty, tresura)

 

Wróć do początku


Proces

 1. Zostaniecie przydzieleni do 3 - 4 osobowego zespołu, który scharakteryzuje jedną z dziesięciu grup ras wg FCI i jej najbardziej znanych przedstawicieli.
 2. W każdej grupie zostanie wytypowany lider, który będzie koordynował pracę całego zespołu i konsultował się z nauczycielem.
 3. Korzystając z Internetu oraz książek grupa zgromadzi niezbędne informacje, a następnie przygotuje prezentację multimedialną lub stronę WWW.
 4. Opracowane prezentacje lub strony WWW należy przesłać na adres:
  efs_144@edu.oeiizk.waw.pl

 

Wróć do początku


Ewaluacja

Możecie zdobyć maksymalnie 16 punktów.Oceny będą wystawione wg poniższej skali:
od 15 do 16 punktów = celujący
od 12 do 14 punktów = bardzo dobry
od 8 do 11 punktów = dobry
od 5 do 7 punktów = dostateczny
od 3 do 4 punkty = dopuszczający

Kryteria oceniania zawarte są w tabeli poniżej:

Wymagania

Podstawowe

Dopełniające

Zaawansowane

Wzorcowe

 

Zawartość merytoryczna

 

Niewiele informacji
Informacje podstawowe
Wyczerpująca ilość informacji
Temat zrealizowany w pełni

 

Sposób przekazywania informacji (czytelność)

 

Informacje zawarte w prezentacji/stronie WWW nie są dobrze powiązane ze sobą
Informacje zawarte w prezentacji/stronie WWW są mało czytelne
Informacje zawarte w prezentacji/stronie WWW są połączone w logiczną całość
Informacje zawarte w prezentacji/stronie WWW są ciekawe i wyczerpujące

 

Estetyka, pomysłowość wykonania pracy

 

Prezentacja/strona WWW jest wykonana niestarannie
Widoczny niewielki wkład pracy w prezentację/stronę WWW
Prezentacja/strona WWW jest wykonana w sposób staranny i pomysłowy
Oryginalny dobór elementów i szaty graficznej prezentacji/strony WWW

 

Umiejętność współpracy w grupie

 

Brak współpracy
Praca w większości indywidualna
Dobra współpraca
Znakomita współpraca
Punkty
1
2
3
4

 

Wróć do początku


Konkluzja

Praca nad tym projektem powinna dostarczyć Wam nowej i praktycznej wiedzy na temat psów rasowych. Mam nadzieję, że dobyte wiadomości zaowocują w przyszłości lepszym i mądrzejszym wychowaniem Waszych pupili.
 

Wróć do początku


Źródła, zasoby

Możesz skorzystać z wyszykiwarek internetowych:
www.google.pl
www.szukacz.pl
www.netsprint.pl

Możesz skorzystać z następujących stron internetowych:
www.mojpupil.pl
www.psyrasowe.pl
www.pieskie.republika.pl
www.4lapy.pl/rasy

Skorzystaj także z książek i albumów o psach rasowych.

Animacja zamieszczona na stronie pochodzi z darmowych zasobów Microsoft Office Online

Wróć do początku

Data ostatniej aktualizacji. Wykonano na podstawie szablonu