Kompozytorzy wszechczasów

WebQuest dla uczniów klasy szóstej szkoły podstawowej

Wykonany przez

Joanna Nalborska
efs_091@edu.oeiizk.waw.pl
Wprowadzenie | Zadanie | Proces | Ewaluacja | Konkluzja | Uwagi | Źródła, zasoby


Wprowadzenie

Ludzie, których twórczość odmieniła losy świata.. Genialni komozytorzy, których muzyka przetrwała wieki i jest ciągle żywa.. Kim byli? Jakie mieli zwyczaje? Co lubili? Jak wyglądali?... Poznajmy ich lepiej..

 

Wróć do początku


Zadanie

Wasze zadanie będzie polegało na przygotowaniu prezentacji multimedialnej o życiu i twórczości kompozytorów muzyki klasycznej. Powinna ona zawierać:

  • Krótki życiorys
  • Spis bardziej znanych kompozycji
  • Zdjęcia lub inna grafika
  • mile widziane ilustracje muzyczne

 

Wróć do początku


Proces

Będziecie pracować w 4-5 osobowych grupach.

  1. Samodzielnie rozdzielicie między sobą zadania, np. jedna osoba opracowuje życiorys kompozytora (może jakieś ciekawostki), druga zajmuje się grafiką, kolejna przygotowuje oprawę muzyczną, przedstawiciel grupy itp.
  2. Piszecie plan prezentacji, przydział zadań i przedstawiacie do akceptacji nauczycielowi prowadzącemu
  3. Możecie korzystać z dowolnych źródeł: Internetu, książek, itp.
  4. Wykonaną już prezentację należy przynieść na płycie CD lub przesłać na adres efs_091@edu.oeiizk.waw.pl

 

Wróć do początku


Ewaluacja

Każdy z Was ma przydzielone zadania, ale oceniana będzie także współpraca w grupie. Za prezentację można zdobyć maksymalnie 16 punktów.


Punkty będą przydzielane w sposób opisany w poniższej tabeli:


Wymagania

Punkty

Podstawowe

1

Rozszerzające

2

Dopełniające

3

Wykraczające

4

 

Poziom merytoryczny opracowania

 

Mało informacji. Błędy merytoryczne
Dużo informacji.
Dużo informacji przedstawionych w ciekawej formie.
Wyczerpujące przedstawienie tematu.

 

Współpraca w grupie

 

 

Brak współpracy grupowej. Nieporozumienia między członkami grupy
Słaba praca grupowa, przewaga przygotowań indywidualnych.
Dobra współpraca, nierównomierne rozłożenie zadań między członków grupy.
Doskonała współpraca całej grupy na każdym etapie.

 

Estetyka, pomysłowość wykonania pracy

 

 

Prezentacja wykonana mało starannie
Praca starannie wykonana, uboga grafika.
Całość przedstawiona ciekawie,skromna ale konsekwentnie zaplanowana szata graficzna
Praca ciekawa, konsekwentny i oryginalny dobór elementów i szaty graficznej prezentacji

 

Dobór informacji i materiału, poprawność wykonania.

 

 

Informacje pobieżne, chaotyczne, liczne błędy językowe lub ortograficzne.
Prezentacja mało ciekawa, informacje podstawowe, nieliczne błędy językowe lub ortograficzne.
Temat opracowany ciekawie,wykorzystano większość zgromadzonych materiałów w poprawnej formie, dopuszczalne sporadyczne błędy językowe lub ortograficzne
Obszerna i bardzo ciekawa prezentacja tematu, bezbłędna ortograficznie i językowo. Właściwa i oryginalna realizacja zadania.


Prezenctacje będą ocenione według poniższej skali:

od 15 do 16 punktów - celujący

od 13 do 14 punktów - bardzo dobry

od 11 do 12 punktów - dobry

od 8 do 10 punktów - dostateczny

od 4 do 7 punktów - dopuszczający

od 1 do 3 punktów - niedostateczny

 

Wróć do początku


Konkluzja

Celem Waszego zadania było znalezienie informacji oraz materiałów dotyczących życia i twórczości najbardziej znanych kompozytorów. Mam nadzieję, że bliższe spotkanie z ich historią i utworami zachęci Was do obcowania z muzyką klasyczną.
 

Wróć do początku


Źródła, zasoby

Zachęcam do korzystania z internetu, książek i innych pomocy, które mogą się przydać. Pamiętajcie o dostępnych szkolnych zasobach! :)

Można skorzystać ze stron:
Wikipedia - kompozytorzy
www.klasycznamuzyka.republika.pl
spotkanie z muzyką klasyczną 

Wróć do początku

Data ostatniej aktualizacji. Wykonano na podstawie szablonu