The four nations of the British Isles

WebQuest dla klasy I/II LO

Wykonany przez

Katarzynę Muchowską
efs_090@edu.oeiizk.waw.pl

Wprowadzenie | Zadanie | Proces | Ewaluacja | Konkluzja | Uwagi | Źródła, zasoby


Wprowadzenie

Witam w projekcie 'The four nations of the British Isles' poświęconym przedstawieniu informacji o Zjednoczonym Królestwie Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej.

 

Wróć do początku


Zadanie

  Waszym zadaniem jest poznanie i przedstawienie zagadnień związanych ze Zjednoczonym Królestwem:
  • grupa I opracowuje
   Anglię (ENGLAND)
  • grupa II opracowuje
   Szkocję (SCOTLAND)
  • grupa III opracowuje
   Walię (WALES)
  • grupa IV opracowuje
   Irlandię (IRELAND)

  Efektem Waszej pracy ma być przygotowanie prezentacji w programie Power Point i publiczne przedstawienie danego regionu.

   

  Wróć do początku


  Proces

  1. Będziecie pracowali w czterech grupach.

  2. Każdy zespół opracowuje zagadnienia związane z wybranym regionem.


  3. W ramach zespołu każda osoba wybiera sobie zagadnienie do samodzielnego opracowania:

  4. Zagadnienie A

   - roślinny symbol, święty patron, flaga, data narodowego święta;

   Zagadnienie B

   - geografia;

   Zagadnienie C

   - historia;

   Zagadnienie D

   - kultura;

   Zagadnienie E

   - najważniejsze miasta.

  5. Na podstawie zdobytych informacji każda grupa przygotowuje prezentację w programie Power Point.


  6. W prezentacji należy umieścić dokładną bibliografię.


  7. Publiczne omówienie regionów z wykorzystaniem przygotowanych prezentacji.


  8. GOOD LUCK!

    

   Wróć do początku


   Ewaluacja

   Wasza praca będzie oceniona zespołowo według kryteriów zamieszczonych w tabelce poniżej.

   Wymagania

   Podstawowe

   1

   Rozszerzające

   2

   Dopełniające

   3

   Wykraczające

   4

   Punkty

    

   Zawartość merytoryczna

    

   Pobieżne, niekompletne informacje, chaotycznie przedstawione
   Podstawowe informacje, brak szczegółów
   Dużo informacji uporządkowanych w logiczną całość
   Różnorodne informacje, logicznie uporządkowane i poprawnie sformułowane
   4

    

   Sposób przedstawienia informacji

    

    

   Prezentacja źle sformatowana, zawiera błędy stylistyczne i ortograficzne
   Prezentacja w miarę poprawna, dość logiczna, mało estetyczna
   Prezentacja poprawna, uporządkowana, estetyczna
   Prezentacja atrakcyjna wizualnie, ciekawy styl przedstawienia informacji
   4

    

   Publiczna prezentacja

    

    

   Słaba orientacja w temacie, liczne błędy językowe i merytoryczne
   Dość liczne błędy językowe, ale pełna poprawność merytoryczna
   Dobrze, poprawnie zaprezentowane zadanie
   Oryginalne, ciekawe przedstawienie tematu
   4

    

   Współpraca w grupie

    

    

   Całkowity brak współpracy
   Większość pracy indywidualnej
   Dobra organizacja pracy w grupie
   Doskonała współpraca w grupie
   4


   Skala oceniania

   punkty ocena
   16 celująca
   14-15 bardzo dobra
   11-13 dobra
   8-10 dostateczna
   5-7 dopuszczająca
   0-4 niedostateczna

    

   Wróć do początku


   Konkluzja

   Mam nadzieję, że realizując ten projekt zdobędziecie ciekawe informacje na temat Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej.
   Dzięki Waszym prezentacjom również inni uczniowie będą mogli skorzystać z tej wiedzy.
   Dziękuję wszystkim biorącym udział w tym projekcie!
    

   Wróć do początku


   Uwagi

   Wasze zadanie polega na przygotowaniu publicznej prezentacji trwającej około 20 minut.
   Cała grupa powinna się zaangażować w realizację tego zadania.
   Wasze wystąpienie ma być ilustrowane prezentacją tematyczną wykonaną w programie Microsoft Power Point.
   Na wykonanie projektu macie dwa miesiące.
   Każdy zespół w razie potrzeby może się kontaktować z nauczycielem języka angielskiego, który będzie nadzorował i koordynował Waszą pracę.
    

   Wróć do początku


   Źródła, zasoby

   Informacji m.in. szukamy w sieci world wide web używając:

   - google

   - britain

   - wikipedia

   - CreativeCommons
    

   Wróć do początku

   Data ostatniej aktualizacji. Wykonano na podstawie szablonu