Afryka - kontynent kontrastów

WebQuest dla II klasy gimnazjum, do wykorzystania na lekcji geografii

Wykonany przez:

Małgorzata Byca
e-mail: mbyca@wp.plWPROWADZENIE | ZADANIE | PROCES | EWALUACJA | KONKLUZJA | ZASOBY, ŹRÓDŁA


Wprowadzenie

Witajcie w Afryce...
Afryka to kontynent pełen kontrastów, pustynie obok lasów równikowych, stare skały tworzące wnętrze kontynentu obok uskoków tektonicznych z licznymi wulkanami, bieda obok wielkiego bogactwa... Niniejszy WebQuest pomoże Wam poznać ten niezwykły kontynent i usystematyzuje Waszą wiedzę na temat "czarnego lądu". Nazwa kontynentu pochodzi od "ziemi Afrów", co oznacza terytorium zamieszkałe przez barbarzyńskie plemię Afrów.

 

Wróć do początku


Zadanie

Podzielcie się na cztery grupy, każda grupa powinna opracować jedno ćwiczenie opisane poniżej. Waszym zadaniem jest zapoznanie się z zasobami internetowymi na temat Waszego ćwiczenia, a następnie wykonanie i przedstawienie całej klasie waszych wyników pracy w postaci prezentacji multimedialnej w programie PowerPoint. Oprócz zasobów internetowych warto korzystać również z atlasów.

Tematy ćwiczeń:

 1. Położenie geograficzne Afryki oraz budowa geologiczna kontynentu;
 2. Bogactwa naturalne i gospodarka Afryki;
 3. środowisko przyrodnicze (klimat, roślinność naturalna, gleby, sieć rzeczna);
 4. Ludność kontynentu afrykańskiego;

Pamiętajcie aby Wasza prezentacja zawierała niezbędne mapki. 

Wróć do początku


Proces

Poniżej znajdziecie szczegółowy opis jak należy wykonać dane ćwiczenie. Każda grupa zaobowiązana jest to zapoznania się z załączonymi zasobami internetowymi na dany temat.

 1. Zadanie nr 1: Położenie geograficzne Afryki oraz budowa geologiczna kontynentu.
  Opisując położenie obiektu geograficznego musimy najpierw podać jego lokalizację. W tym celu określamy położenie obiektu względem półkul Ziemi, jego skrajne punkty, a na końcu podajemy rozciągłość południkową i równoleżnikową. Opisując budowę geologiczną zwróć uwagę na na takie pojęcia jak: rów tektoniczny, uskok tektoniczny, wulkanizm w strefie ryftowej.
 2. Zadanie nr 2: Bogactwa naturalne i gospodarka Afryki.
  Afryka jest kontynentem obfitującym w zasoby surowców mineralnych. Na mapie konturowej Afryki spróbujcie zaznaczyć najważniejsze miejsca wydobycia takich surowców jak: rudy miedzi, ropa naftowa, rudy żelaza, boksyty, srebro, złoto, diamenty. Spróbujcie również odlaleźć informacje jakie rośliny uprawia się na afrykańskich plantacjach. 3. Zadanie nr 3: środowisko przyrodnicze (klimat, roślinność naturalna, gleby, sieć rzeczna).
  Duża rozciągłość południkowa Afryki ma swoje odzwierciedlenie w rozmieszczeniu stref klimatycznych. Opiszcie strefy klimatyczne, które możemy spotkać w Afryce i odpowiadające im strefy roślinne. Poszukajcie informacji na temat największej pustyni na tym kontynencie oraz wymieńcie i wskażcie na mapach najdłuższe rzeki. Warto wyjaśnić również co oznacza Sahel, dlaczego na tym kontynencie występują susze oraz jakie są plusy i minusy wybudowania tamy w Asuanie. 4. Zadanie nr 4: Ludność kontynentu afrykańskiego.
  Kontynent ten przez wieki był obszarem wyzysku i rabunkowej gospodarki, która bogaciła kraje europejskie. Dopiero w latach 60.XX wieku, w wyniku rozpadu kolonialnego, rozpoczął się proces tworzenia nowych państw afrykańskich. Opisz proces dekolonizacji obrazując go odpowiednią mapą. Wyjaśnij co oznacza termin przyrost naturalny i jak kształtuje się on dla Afryki. Jaka jest gęstość zaludnienia? Czy dużo ludności mieszka w mieście? Jakie choroby nękają ludność tego kontynentu?


 

Wróć do początku


Ewaluacja

Poniżej znajduje się dokładny opis jak i za co będziecie oceniani wykonując swój projekt. Ocenie podlegać będzie zarówno indywidualny wkład każdego ucznia, jak również praca grupowa. Każda grupa powinna pracować wspólnie, prezentacja pracy powinna być równeż podzielona, tak aby każda osoba zaprezentowała jej część.Wymagania

Ocena dopuszczająca (2)

Ocena dostateczna (3)

Ocena dobra (4)

Ocena bardzo dobra (5) i wyżej

Ocena ostateczna

 

Wykonanie i wkład pracy

 

Uczniowie wykonali pracę, ale bez większego wkładu i niechlujnie.
Uczniowie wykonali pracę, ale bez większego wkładu, nie zaangażowali się w pracę. W prezentacji nie zamieścili żadnych map.
Uczniowie wykonali pracę i zaangażowali się w nią. W prezentacji zamieścili mapy, ale nie wyczerpali tematu.
Uczniowie wykonali pracę i zaangażowali się w nią. W prezentacji zamieścili mapy, wyczerpująco zrealizowali temat i potafią odpowiedzieć na pytania uczniów i nauczyciela odnośnie tematu.
Od 1 do 6

 

Prezentacja wyników

 

 

Brak prezentacji wyników lub prezentacja nie dokończona.
Prezentacja wykonana, ale nie zaprezentowana prawidłowo, czytanie za kartki, slajdy z samym tekstem.
Prezentacja wykonana i zaprezentowana prawidłowo. Dopuszczalne niewielkie błędy w strukturze slajdów.
Prezentacja wykonana i zaprezentowana nienagannie. Brak slajdów z samym tekstem. Uczniowie nie zerkają do notatek.
Od 1 do 6

 

Wróć do początku


Konkluzja

Celem tego ćwiczenia było zapoznanie Was z niepowtarzalnym kontynentem afrykańskim. Mam nadzieję, że przygotowany przeze mnie temat wzbudził w Was zainteresowanie i zaowocuje samodzielnym poszukiwaniem odpowiedzi na nowe pytania dotyczące czarnego lądu. Powodzenia :)...Wróć do początku


Źródła, Zasoby

Grafika i animacje zamieszczone na stronie pochodzą z darmowych zasobów Microsoft Office Online

 

Wróć do początku

Data ostatniej aktualizacji. Wykonano na podstawie szablonu