Znaleźć odpowiedź na pytanie ...

Jak to jest uczyć się w szkole,

która ma 145 lat?

... wcielając się w rolę redaktora.

WebQuest dla uczniów szkoły podstawowej lub gimnazjum

Wykonanie:

SYLWIA PATRALSKA
s_patralska@wp.plWPROWADZENIE | ZADANIE | PROCES | EWALUACJA | KONKLUZJAWprowadzenie

Jesteście uczniami szkoły, która jest najstarszą szkołą w naszym mieście. Chcę Was zatem zachęcić do poznania jej przeszłości, która jest nieodłącznie związana z miejscem, w którym przyszło Wam dorastać. Chciałabym abyście w czasie poszukiwań dokonali porównania szkoły Waszych rodziców i dziadków z tą, która jest obecnie "Wasza". Z pewnością odnajdziecie zarówno wiele podobieństw jak i różnic.

 

Wróć do początku


Zadanie

Wcielicie się w role REDAKTORÓW i DZIENNIKARZY [ dociekliwych i nieugiętych ].
Waszym zadaniem jest przygotowanie do druku specjalnego, jubileuszowego wydania gazetki szkolnej poświęconej rocznicy powstania szkoły. Wasza praca obejmować będzie:

  • zdobycie informacji, materiałów, danych;
  • wyselekcjonowanie najistotniejszych, najciekawszych według Was;
  • zadbanie o poprawność stylistyczną tekstów - czyli dokonanie korekty;
  • techniczne opracowanie wersji gazetki do druku i TO właśnie BĘDZIE WASZYM WSPÓLNYM, KOŃCOWYM PRODUKTEM.

Wasze wydanie powinno zawierać informacje i ciekawostki na temat historii szkoły oraz jej patrona. Powinniście dotrzeć do absolwentów, by opisać ich wspomnienia, jak też przeprowadzić ankietę wśród obecnych uczniów, w której zadacie pytanie: "Czy w szkole która ma 145 lat może być ciekawie?" lub "Za co lubisz swoją szkołę?" by w wydaniu zamieścić jej wyniki. Ogłosicie również i przeprowadzicie wśród uczniów konkurs na wiersz lub fraszkę promujące szkołę.

Jeżeli będziecie potrzebować urządzeń multimedialnych, pamiętajcie, że możecie skorzystać z tych, które znajdują się w szkolnej pracowni.

 

Wróć do początku


Proces

Podzielcie się na sześć grup( od 3 do 5 osób). Każda z grup niech wybierze LIDERA-PRZEDSTAWICIELA. Jego zadaniem będzie konsultowanie się z pozostałymi grupami w razie konieczności. Wasze grupy to:

  • Grupa I - sięgniecie do kronik szkolnych i zgromadzicie informacje dotyczące historii oraz ciekawostek szkoły wraz ze zdjęciami szkoły dawnej i obecnej. Na ich podstawie zredagujecie artykuł, któremu sami nadacie znaczący tytuł.


  • Grupa II - sięgniecie do encyklopedii, książek historycznych oraz zasobów internetu aby znaleźć informacje o patronie szkoły. Najważniejsze fakty z życia przedstawicie w formie kalendarium.


  • Grupa III - dotrzecie do absolwentów szkoły (może będą to Wasi rodzice, dziadkowie). W rozmowie z Panią Dyrektor uzyskacie informacje o tym, którzy z pracowników szkoły są jej absolwentami oraz mają najdłuższy staż pracy, poprosicie też o kontakt do byłej Pani Dyrektor. Te wszystkie osoby poprosicie o wypowiedź na temat: "Jak wspominam moją szkołę?" Wypowiedzi zbierzecie w formie sondy.


  • Grupa IV - wcielicie sie w role ankieterów, którzy wsród uczniów klas 0-6 uzyskaja odpowiedzi na pytanie "Czy w szkole która ma 145 lat może być ciekawie?" lub "Za co lubię moją szkołę?". W gazetce zamieścicie najciekawsze z wypowiedzi.


  • Grupa V - ogłosicie wśród uczniów konkurs na wiersz lub fraszkę promującą Wasza szkołę. Nagrodą będzie publikacja w Waszej gazetce. Ogłoszenie możecie zamieścić, między innymi, na szkolnej stronie internetowej. Wyznaczycie termin rozpoczęcia i datę zakończenia, powołacie komisję, która oceni prace a najciekawsze zamieścicie w gazetce.


  • Grupa VI - stworzycie "grupę techniczną". Przygotujecie plakat promujacy wydanie gazetki. Umieścicie dostarczone przez pozostałe grupy materiały na łamach gazetki - na szablonie, który otrzymacie od aktualnej redakcji gazetki - dbając o estetykę i przejrzystość informacji.

Po opracowaniu waszych zadań przedstawiciele każdej grupy spotkają się by "dograć" szczegóły i ustalić co znajdzie się na kolejnych stronach gazetki. Od tej chwili "władzę" przejmie grupa techniczna.

Życzę dobrej i owocnej współpracy!

 


Wróć do początku


Ewaluacja

Ocenie będą podlegały "owoce" pracy danej grupy.

Wymagania

Podstawowe

1

Rozszerzające

2

Dopełniające

3

Wykraczające

4

Punkty

 

Grupa I

 

pobieżnie opracowany materiał - mało informacji; błędy merytoryczne, stylistyczne, ortograficzne; brak zdjęć;
zamieszczone informacje są przedstawione mało ciekawie; błędy merytoryczne, stylistyczne, ortograficzne; są zdjęcia;
materiał opracowany ciekawe; nieliczne błędy; są ciekawe zdjęcia szkoły obecnej i dawnej;
materiał opracowany ciekawie i bezbłędnie ze zdjęciami; przejrzysta szata graficzna;
2/4/8/10

 

Grupa II

 

 

pobieżnie opracowany materiał - mało ważnych informacji; błędy merytoryczne, stylistyczne, ortograficzne;
wymienione najważniejsze informacje; błędy;
materiał opracowany wystarczająco; nieliczne błędy;
materiał opracowany wyczerpująco i bezbłędnie; przejrzysta szata graficzna;
2/4/8/10

 

Grupa III

 

 

zebrane wypowiedzi od niewielu osób (1 - 2); błędy stylistyczne, ortograficzne;
wśród wypowiedzi (minimum 3) jest absolwent i pracownik szkoły; błędy;
wiele (min.4) zebranych wypowiedzi (absolwent, pracownik); sporadyczne błędy;
zebranie wielu (min.5) ciekawych wypowiedzi, opracowanych starannie i bezbłędnie; przejrzysta szata graficzna;
2/4/8/10

 

Grupa IV

 

 

ankieta przeprowadzona mało starannie; niewiele wypowiedzi; błędy ortograficzne i stylistyczne;
ankieta przeprowadzona lecz brak wypowiedzi uczniów z każdego poziomu 0 - 6; błędy stylistyczne i ortograficzne;
ankieta przeprowadzona starannie; sporadyczne błędy;
ankieta przeprowadzona starannie i bezbłędnie; przejrzysta szata graficzna opracowania ankiety;
2/4/8/10

 

Grupa V

 

 

konkurs słabo rozgłoszony; przeprowadzony niedbale;
konkurs przeprowadzony w wyznaczonym terminie; słabo rozgłoszony lub dobrze rozgłoszony ale przeprowadzony niesumiennie;
konkurs dobrze rozreklamowany i przeprowadzony w terminie z drobnymi "wpadkami";
konkurs dobrze rozreklamowany; starannie przeprowadzony od początku do końca;
2/4/8/10

 

Grupa VI

 

 

materiał opracowany mało starannie; błędy "techniczne" merytoryczne, stylistyczne i ortograficzne;
materiał opracowany dobrze lecz nieprzymyślanie rozplanowane i wykorzystane miejsce; błędy;
materiał dobrze i starannie rozplanowany; nieliczne błędy;
materiał starannie i bezbłędnie opracowany;
2/4/8/10

 

Wróć do początku


Konkluzja

Pomyśl ...

czesto narzekasz na swoją szkołę: że nauczyciele niesprawiedliwi, że szkoła nudna, że lekcje nieciekawe.

Po wykonaniu projektu zobaczysz jednak, że wspomnienia szkolne pozostają niezatarte w pamięci niemal każdego człowieka. Każdy z nas w szkołach spędza średnio jedną trzecią swego życia - staje się ona jakby drugim domem. Pamietaj więc, że lata spedzone tu - w Twojej szkole - zapadną i Tobie na długo w pamięci. Myślę, że będą to w większości miłe i radosne wspomnienia. Zapewne o swoich "przygodach szkolnych", o tym co teraz przeżywasz, będziesz z sentymentem opowiadać kiedyś swoim dzieciom czy wnukom. Możesz Ci się to wydać odległe i może nierealne ale spójrz choćby na swoich rodziców czy dziadków. Posłuchaj co i jak mówią o swojej szkole.

 


Wróć do początku

 


Data ostatniej aktualizacji. Wykonano na podstawie szablonu