Plan pracy na zajęciach

  Góra

Wprowadzenie (Wstęp)

Zadanie

Proces

Ewaluacja

Podsumowanie

Uwagi

¬ródła, zasoby, inne