Instrukcje dla ucznia 

Wprowadzenie

Zadanie

Proces

Ewaluacja

Konkluzja

Uwagi

¬ródła