HISTORIA KOMPUTERA

WebQuest dla szkoły podstawowej

Wykonany przez

Elżbieta Stopa
elzbieta.stopa@gmail.com

 

Data ostatniej aktualizacji - 2 maja 2008 Wykonano na podstawie szablonu

KOMPUTER -
elektroniczna maszyna cyfrowa, urządzenie elektroniczne, służące do automatycznego przetwarzania informacji (danych) przedstawionych cyfrowo (tzn. za pomocą odpowiednio zakodowanych liczb).


Wprowadzenie | Zadanie | Proces | Ewaluacja | Konkluzja | Uwagi | Źródła, zasoby


Wprowadzenie

Komputer, choć jest największym wynalazkiem XX wieku swoją historię zaczyna już w starożytności.

Nieprawdopodobne? A jednak!

Zaczęło się od...

Prekursorem komputerem był abakus (abak) czyli deska z wyżłobionymi rowkami, które symbolizowały kolejne potęgi dziesięciu. Urządzenie ułatwiało liczenie, używane było w Rzymie i Grecji od 440 p.n.e. do XVIII wieku. Była to pierwsza maszyna licząca. Obliczeń dokonywano poprzez wkładanie i przekładanie kamyków w rowkach. Zasada liczenia była taka sama jak na liczydle.

W ok. 230 r. p.n.e. metodą sita Eratostenesa udaje się ustalić liczby pierwsze.

W 876 r. n.e. zarejestrowano w Indiach pierwsze użycie symbolu "0".

W 1617 r. Neper przedstawił system wspomagania mnożenia. Nazwano go "pałeczkami Nepera". System ten był bardzo prosty i mało kosztowny.

A co było dalej?...

 

Wróć do początku


Zadanie

 1. Waszym zadaniem jest znalezienie informacji dotyczących etapów ewolucji (rozwoju) komputera:
  od krótkiej informacji na temat "maszyn liczących" w dalekiej historii, do czasów współczesnych i wszechobecnego juz internetu.
 2. Następny krok to usystematyzowanie tej wiedzy chronologicznie i przygotowanie krótkich notatek i odpowiedniej grafiki.
 3. Efektem Waszej pracy będzie prezentacja wykonana w programie Microsoft Power Point, która przeprowadzi Was od starożytnego liczydła do komputerów używanych obecnie .

 

Wróć do początku


Proces

 1. Będziecie pracować w grupach czteroosobowych.
 2. W każdej grupie wybierzcie lidera, odpowiedzialnego za przebieg Waszych badań i wybieranie informacji, które zamieścicie w opracowaniu.
 3. Pozostała trójka zajmie się wyszukiwaniem informacji, a później tworzeniem opracowania w formie prezentacji multimedialnej.
 4. Przy wyszukiwaniu informacji możecie korzystać ze stron, do których linki znajdują się w źródłach, zasobach lub znaleźć inne źródła informacji.
 5. Przy tworzeniu prezentacji dbacie nie tylko o zgodność historyczną, ale także ortograficzną, stylistyczną i graficzną.
 6. Prace podzielcie między siebie sprawiedliwie. Pamiętajcie, że jeśli wszyscy będziecie pracować na miarę swoich możliwości, prezentację wykonacie szybciej i lepiej.
 7. Starannie wyselekcjonowane przykłady umieszczacie w swojej prezentacji.
 8. Prezentacja musi być gotowa za dwa tygodnie.
 9. Maksymalny czas prezentacji wynosi 5 minut.

 

Wróć do początku


Ewaluacja

Praca będzie oceniana zepołowo według nastepujących kryteriów:Wymagania

Podstawowe

Rozszerzające

Dopełniające

Wykraczające

Punkty

 

Zawartość merytoryczna (poziom i jakość informacji, logiczna argumentacja i uzasadnienie wyboru)

 

Duża pobieżność w opracowanym materiale, krótki lub niepełny opis.
Poprawnie zrealizowany temat lecz brak szczegółów oraz uzasadnienia własnej opinii dany temat.
Pokaźny zbiór informacji lecz powściągliwa argumentacja i mało przekonywujące uzasadnienie.
Wymienione wszystkie wymagane informacje, obszerne, logiczne i poprawnie merytorycznie sformułowania dotyczące argumentacji i uzasadnienia wyboru.
0-4

 

Ogólne wrażenie estetyczne wykonanej prezentacji multimedialnej.

 

 

Prezentacja mało ciekawa, brak pewności siebie.
Prezentacja ciekawa lecz brak zaangażowania w pracę wszystkich członków grupy.
Bardzo ciekawa prezentacja, dobry styl, widoczne zaangażowanie uczniów w realizację projektu.
Wzorowa, oryginalna prezentacja, przedstawienie informacji w interesujący sposób, widoczne zaangażowanie wszystkich uczniów poparte dużą pewnością siebie.
0-4

 

Poprawność i jakość wykonania prezentacji multimedialnej (przejrzystość, czytelność, szata graficzna, jakość elementów graficznych itp.).

 

 

Prezentacja wykonana bez zachowania reguł poprawnej prezentacji, źle ułożona, uboga.
Prezentacja dość przejrzysta, niepoprawny dobór kolorów, uboga ilość grafiki i skąpe formatowanie.
Prezentacja ciekawa graficznie, prawidłowy dobór kolorów, prawidłowo uporządkowane poszczególne działy.
Bardzo dobrze zaprojektowana prezentacja, przejrzysta, czytelna, atrakcyjna wizualnie, wzbogacona o animacje.
0-4

 

Koordynacja działań i zespołowość podczas pracy nad zadaniem (umiejętność współpracy w grupie)

 

 

Słaba współpraca z przewagą pracy indywidualnej.
Dość dobra współpraca ale brak jedności działania w grupie.
Dobra współorganizacja pracy, współdziałanie w grupie.
Doskonała współpraca całej grupy.
0-4

Skala oceniania:

punkty ocena
15-16 celujący
13-14 bardzo dobry
10-12 dobry
7-9 dostateczny
4-6 dopuszczający
0-3 niedostateczny

 

Wróć do początku


Konkluzja


Rozwój cywilizacji wiąże się nieodłącznie z rozwojem techniki. Koniec XX wieku i współczesne nam czasy to era gwałtownego rozwoju przemysłu komputerowego.

Komputery stały się bardziej wszędobylskie niż kiedykolwiek wcześniej. Przy komputerach pracujemy i spędzamy czas wolny. Łączą nas one z innymi ludźmi i łączą się ze sobą wzajemnie, tworząc sieć oplatającą cały świat.

Ale komputery to nie tylko pudełka z monitorami stojące w wielu mieszkaniach i miejscach pracy. Ukryte - znaleźć można obecnie w samochodach, pralkach, kuchenkach mikrofalowych i w wielu innych urządzeniach używanych przez nas każdego dnia.

Rozwój technologii komputerowych jest wyjątkowo szybki, a przy tym wciąż nie widać jego końca, ale historia pokazuje nam, jak bardzo świat może zmieniać nauka i umysł człowieka. Pomyślmy - czy zawsze na lepsze?

 

Wróć do początku


Uwagi

Informacja dla nauczycieli.

Lekcja składa się z trzech jednostek.
Na pierwszych dwóch uczniowie zapoznają się z projektem, znajdują w sieci informacje przydatne do rozwiązania problemu.
Zadają pytania związane z wykonaniem projektu.
Prezentację wykonują samodzielnie w domu lub w czasie godzin "otwartej pracowni".
Czas wykonania prezentacji - dwa tygodnie.
Na trzeciej lekcji liderzy przedstawiają prezentację.
WebQuest może być wykorzystany na lekcji informatyki.


 

Wróć do początku


Źródła, zasoby

Tu znajdziesz linki stron, które pomogą Ci dotrzeć do informacji na temat:


http://www.wikipedia.pl
http://historiakomputera.webpark.pl/
http://www.wsinf.edu.pl/~kubas/historia/
http://www.komputer.cuprum.pl/

 

Wróć do początku

Data ostatniej aktualizacji: 2 maja 2008. Wykonano na podstawie szablonu