DISCOVER REGIONAL VARIETIES OF ENGLISH
INTRODUCTION TASK PROCESS EVALUATION CONCLUSION TEACHER PAGE
TEACHER PAGE
Ten WebQuest został przygotowany na lekcję języka angielskiego dla uczniów szkoły ponadgimnazjalnej. Wymagana jest znajomość języka angielskiego na poziomie co najmniej średnim (intermediate).
Jacek Dłużniewski Gr. A7