WebQuest
dla I klasy Technikum "Jak komputery zmieniły życie ludzi"

WebQuest przygotowany przez K. Myszkowską kasiamy@poczta.onet.pl....

Ewaluacja

   Każda z grup będzie miała wystawioną ocenę według kryteriów i wymagań przedstawionych w tabeli poniżej. W zależności od wkładu pracy zostanie wystawiona ocena dla każdej z osób w grupie.

Kategorie/
Wymagania/
Punkty
Podstawowe
1 punkt
Rozszerzające
2 punkty
Dopełniające
3 punkty
Wykraczające
4 punkty
Jakość i sposób przedstawienia informacji Podane informacje mają niewiele lub nic wspólnego z głównym tematem, błędy ortograficzne. Informacje klarownie nawiązują do głównego tematu. Nie ma żadnych szczegółów i/lub przykładów wspomagających zrozumienie. Podane informacje klarownie nawiązują do głównego tematu. Zawierają 1-2 wspomagających zrozumienie szczegółów i/lub przykładów. Podane informacje klarownie nawiązują do głównego tematu. Zawierają kilka wspomagających zrozumienie szczegółów i/lub przykładów.
Poprawność wykonania prezentacji, szata graficzna, dobór kolorów, sposób rozmieszczenia materiałów na slajdach. Prezentacja mało estetyczna i źle sformatowana Tekst sformatowany z pewnymi błędami; dobór kolorów zapewniający czytelność tekstu; działające odnośniki do innych slajdów i stron www. Tekst poprawnie sformatowany, estetyczny dobór kolorów, ciekawe rozmieszczenie materiałów na slajdach. Bardzo ładna prezentacja z elementami graficznymi, przyciskami nawigacyjnymi itp.; tekst dobrze sformatowany, ciekawe rozmieszczenie materiałów na slajdach
Wyciągnięte wnioski i analiza danych Wyciągnięte wnioski są niekompletne, analiza zgromadzonych danych jest zbyt powierzchowna. Wnioski są w większości właściwe, analiza zgromadzonych danych jest poprawna. Ze zgromadzonych danych wyciągnięto właściwe wnioskii dokonano ich właściwej analizy. Przedstawiono bardzo wnikliwe wnioski i spostrzeżenia ze zgromadzonego materiału.
Prezentacja na forum klasy Żaden z punktów nie był poparty faktami, przykładami lub danymi. Każdy ze znaczących punktów był poparty faktami, statystycznymi danymi, przykładami, ale znaczenie kilku było wątpliwe. Każdy ze znaczących punktów był w sposób właściwy poparty faktami, przykładami, danymi. Każdy ze znaczących punktów był w sposób właściwy poparty kilkoma istotnymi faktami, danym, przykładami.
Maksymalna ilość punktów: 16
© WebQuest