WebQuest
dla I klasy Technikum "Jak komputery zmieniły życie ludzi"

WebQuest przygotowany przez K. Myszkowską kasiamy@poczta.onet.pl....

Zadanie

   Instrukcja:

   Każdy uczeń będzie badał plusy i minusy zastosowania technologii informacyjnej w naszym życiu, historię komputerów, funkcje programów korzystając z odnośników podanych w zakładce Proces.

   Po przeprowadzeniu badań, uczniowie przygotują prezentacje i przedstawią je na forum klasy.


Prezentacja:

   Prezentacja może być przygotowana w programie PowerPoint lub w formie konspektu w programie Word.

    W treści prezentacji:
  • przedstaw krótką historię komputerów,
  • scharakteryzuj funkcje analizowanych programów,
  • opisz zmiany w życiu ludzi i ich pracy spowodowane rozwojem technologii informacyjnej,
  • sporządź listę korzyści i szkód, jakie komputery wywierają na społeczeństwo.


   Utwórz konspekt dla każdego ucznia w klasie zawierający streszczenie kluczowych punktów twojej prezentacji

© WebQuest