Pole tekstowe:

Proces

Projekt i wykonanie: Lucyna Melcer                         efs_087@eiizk.waw.pl

 

1. Zostaniecie podzieleni na 3-4 osobowe zespoły.

2. Każdy zespół wybierze lidera odpowiedzialnego za zbieranie informacji i sprawną pracę zespołu.

3. Przy wyszukiwaniu informacji pomocne mogą być strony, które podane są w źródle. Możecie też poszukać innych źródeł informacji np. mogą to być: encyklopedie, przewodniki, inne strony internetowe.

4. Przy tworzeniu kalendarza pogody dbajcie nie tylko o poprawność merytoryczną, ale także ortograficzną i estetyczną.

5. Na wykonanie pracy macie 3 tygodnie.

 

 

Pracę podzielcie między siebie sprawiedliwie.
Pamiętajcie, że jeśli wszyscy będziecie pracować na miarę swoich możliwości,
to pracę wykonacie szybciej i lepiej.