Pole tekstowe:

Ewaluacja

Projekt i wykonanie: Lucyna Melcer                         efs_087@eiizk.waw.pl

Punktacja i oceny:

 

Wymagania

Podstawowe

1

Rozszerzające

2

Wykraczające

3

Punkty

 Zawartość merytoryczna; gromadzenie danych, ich uporządkowanie

 

Duża pobieżność w opracowywanym materiale, niepełny opis, duża ilość błędów merytorycznych..

Informacje przedstawione nieciekawie, Zawartość merytoryczna prawidłowa.

Temat opracowany bardzo ciekawie i bezbłędnie. W opracowaniu zawarte są wszystkie wyznaczone informacje. Estetyka doskonała

1 - 3

Wrażenia wizualne - styl i forma (dotyczy głównie kalendarza pogody).

praca nieestetyczna, uboga Brak elementów graficznych

Pace przejrzyste, układ treści dość czytelny, zły dobór kolorów, uboga ilość grafiki

Bardzo dobrze zaprojektowane prace, przejrzyste, czytelne, dobre rozmieszczenie grafiki

1 - 3

 

Estetyka, pomysłowość, oryginalność wykonania prac

 

 

Prace nie w pełni wykonane, niedbale.

Prace wykonane pobieżnie, mało estetycznie.

Oryginalne i pomysłowe wykonanie.

1 - 3

 Umiejętność współpracy w grupie

 

 

Całkowity brak współpracy w grupie

Praca w większości indywidualna

Doskonała współpraca w grupie

1 - 3

12

celująca

10-11

bardzo dobra

8-9

dobra

6-7

dostateczna

4-5

dopuszczająca

0-3

niedostateczna