Pole tekstowe:

Podsumowanie

         Celem projektu było zainteresowanie Was problematyką pogody i jej wpływem na codzienne życie człowieka.

         Dzięki projektowi wykształciliście w sobie umiejętność codziennej obserwacji zjawisk przyrodniczych.

 

 

Projekt i wykonanie: Lucyna Melcer                         efs_087@eiizk.waw.pl

Dziękuję za współpracę