Honor

Praca napisana przez Marcina Kobusa z przeznaczeniem dla uczniów klasy pierwszej liceum

Wstęp     Zadanie     Proces      EwaluacjaWstęp
    Dzięki temu ćwiczeniu będziesz miał okazję zapoznać się z zagadnieniem honoru. Droga, jaką za chwilę możesz przebyć pozwolo Ci zrozumieć, czym jest honor a także da Ci możliwość zaobserwowania, jak pojęcie honoru zmieniało się wraz z postępem cywilizacyjnym i jakie różnice dotyczące honoru daje się zaobserwować u innych kultur. Twoje poszukiwania dają kilkustronne korzyści. Po pierwsze, dzięki nim zgłębisz jedno z najciekawszych i najbardziej ważkich pojęć etycznych, po drugie - zapoznasz się z procesem tworzenia prezentacji w PowerPoint'cie lub z procesem tworzenia multimedialnych stron.
    Twoja praca zostanie oceniona. Poniżej, w rozdziale
Ewaluacja przedstawiono system oceniania. Zapoznaj się również z rozdziałami Zadanie i Proces odnajdziesz w nich pytania do Twojej pracy oraz wskazówki i linki do stron, w których uzyskasz konieczne informacje. Swoją pracę możesz wykonać samodzielnie, jak również w zespole. Powodzenia.
Zadanie    Poniżej zapisano szereg pytań. Twoje zadanie będzie polegało na udzieleniu na nie odpowiedzi. Zastanów się, czym jest konor?


   

Pyt 1.

Podaj przykłady zachowań honorowych i niehonorowych.

Pyt 2.

Kogo uważa się za człowieka honoru?

Pyt 3.

Czy za człowieka honoru można uznać Zawiszę Czarnego?

Pyt 4.

Jak uważasz, czy dawniej pojęcie honoru było inaczej rozumiane niż obecnie?

Pyt 5.

Czy pojęcie honoru i kodeksy honorowe były znane również poza Europą?
Proces    W tej części znajdziesz linki do stron, na których opisuje się problemy związane z pojeciem honoru. Następnie, po dokładnym przeczytaniu informacji ze wskazanych stron, wynotuj odpowiedzi na postawione wyżej pytania. Wykorzystując przyswojoną wiedzę spróbuj zbudować stronę, dzięki której inni uzyskają obszerną wiedzę na tematy związane z honorem. Jeżeli tworzenie strony jest dla ciebie zbyt wielkim wyzwaniem, popracuj nad zbudowaniem, jak najlepszej prezentacji w PowerPoint'cie lub właściwie sformatowanym tekstcie w Word'zie.
   Istotne jest abyś w przeszukiwanych stronach dokonał wieloaspektowej analizy informacji, a następnie przedstawił własne spostrzeżenia i wnioski w sposób możliwie najpełniej syntetyczny.
   

Zwróć uwagę na:

- aktualne znaczenie pojęcia honoru,
- rodzaje zachowań honorowych,
- zmianę znaczenia pojęcia honoru od starożytności do czasów współczesnych,
- związane z zahowaniami honorowymi aspekty geograficzno - kulturowe.

   

Niezbędną wiedzę znajdziesz na:


http://pl.wikipedia.org/wiki/Honor_%28poj%C4%99cie_moralne%29

http://monika.univ.gda.pl/~literat/honor/0002.htm

http://pl.wikipedia.org/wiki/Zawisza_Czarny_z_Garbowa

http://www.sciaga.pl/tekst/41243-42-czy_starooytne_idea_y_mog_by_cenne_dla_cz_owieka_wsp_czesnego

http://www.sciaga.pl/tekst/15026-16-kodeks_honorowy_i_kultura_rycerska_xxi_wieku_czy_moona_m_wi_o_takim_zjawisku

http://www.ju-jitsu.cad.pl/pol/japonia/bushido.htm

http://www.samuraje.historicus.pl/bushido.htm


   

Tutaj znajdziesz informacje i wskazówki, jak tworzyć Internetowe strony:http://webmaster.helion.pl/kurshtml

http://www.kurshtml.boo.pl

http://wellstyled.com/tools/colorscheme2

http://webmaster.helion.pl/kurshtml/skrypt/skrypt.htm

http://mrostkow.oeiizk.waw.pl/skrypt1.htm

http://stat.4u.pl/index.html

http://mrostkow.oeiizk.waw.pl/galeria.htm


Ewaluacja    Twoja ocena będzie zależna od kilku czynników. Wsród nich są:


-jakość i ilość prezentowanych wiadomości,

-forma prezentacji,

-stopień zaangażowania,

-estetyka pracy.Szczegółowy opis wymagań odnajdziesz niżej:
Forma Pracy

Elementarne

Dostateczne

Dobre

Bardzo Dobre

Punkty

 

Strona Internetowa

 

Monochromatyczna strona w HTML bez odnośników - bez rozwiniętej sekcji Body
3 punkty
Strona z kilkoma odnośnikami, bez ilustracji i cytatów
6 punktów
Strona z odnośniakmi, kilka ilustracji i cytatów
9 punktów
Strona z podstronami z bogatą ilością odnośników, ilustracji i cytatów
12 punktów
Za formę
od 3 do 12 punktów

 

Prezentacja pracy w PowerPoint'cie

 

 

Monochromatyczna prezentacja bez efektów
2 punkty
Prezentacja z kilkoma popularnymi efektami
4 punkty
Prezenatcja ze znaczną ilością efektów
6 punktów
Prezentacja z wieloma ciekawymi efektami i ilustracjami oraz bogatą treścią
8 punktów
Za formę


od 2 do 8 punktów

 

Tekst w edytorze tekstów

 

 

Tekst napisany w sposób chaotyczny bez cytatów i ilustracji
1 punkt
Tekst z kilkoma cytatami i elementarnie sformatowany
2 punkty
Tekst przejrzysty, dobrze sformatowany i kilkoma ilustracjami i cytatami
3 punkty
Przejrzysty, doskonale sformatowany tekst z wieloma cytatami i ilustracjami
4 punkty
Za formę

od 1 do 4 punktów

 

Treść

 

 

Praca napisana niespójnie gramatycznie i bez cytatów
3 punkty
Praca napisana poprawnie z niewielką ilością błędów
6 punktów
Praca napisana dobrą polszczyzną z kilkoma cytatami i ilustracjami
9 punktów
Praca napisana piękną polszczyzną z bardzo bogatą ilością cytatów
12 punktów
Za treść

od 3 do 12 punktów

   Jak łatwo można policzyć, maksymalna liczba punktów wynosi 24. Aby ją otrzymać należy dokładnie opracować materiał a następnie wykonać Internetową stronę. Jeżeli jednak stworzenie strony jest zbyt trudną operacją, możesz przedstawić swoją zgromadzoną wiedzę w inny sposób. Aby zaliczyć zadanie wystarczy, że zdobędziesz 6 punktów za treść i 4 punkty za formę. Zastanów się nad sposobem i wybierz najbardziej odpowiedni. Powodzenia.
Kliknij aby wrócić do początku