"Mali Ankieterzy"

Szkoła

WebQuest przeznaczony jest dla uczniów klasy VI szkoły podstawowej.
Opracowanie: Marzena Wolnowska
w.marzena@gmail.com


Wstęp

Z badań OBOP-u (Ośrodek Badania Opinii Publicznej) wynika, że w 2007 roku statystyczny Polak poświęcił na oglądanie telewizji 3 godziny i 19 minut dziennie. Najpopularniejszą stacją okazała się TVP1, którą wybierał co czwarty Polak, natomiast wśród stacji tematycznych niekwestionowanym liderem pozostaje TVN24. A jak jest w naszej szkole?


Zadanie

Wyobraźcie sobie, że jesteście pracownikami OBOP-u. Waszym zadaniem jest przeprowadzenie ankiet wśród uczniów klas IV - VI Waszej szkoły na temat oglądalności telewizji. Wyniki ankiet należy porównać z wynikami badań przeprowadzonych przez OBOP w 2007 roku i przedstawić je w postaci diagramów słupkowych.
Gotowe prace umieścicie w gablocie szkolnej oraz na stronie internetowej szkoły. Oprócz diagramów, należy umieścić informację, ile godzin dziennie przed telewizorem spędza statystyczny uczeń Waszej szkoły i statystyczny Polak.


Proces

Pracować będziecie w 3-4 osobowych grupach. Każda grupa wybiera lidera, który kieruje pracą zespołu i kontaktuje się z nauczycielem w przypadku wystąpienia trudności w realizacji zadania.

Dyrygent

GRUPA I: Koordynatorzy

 • Zadaniem grupy jest zapoznanie się z wynikami badań OBOP-u z ubiegłego (2007) roku. Znajdziecie je na stronie http://www.tns-global.pl/centrum/2008/2008-01/wid/5587 w postaci prezentacji multimedialnej.
 • Po zapoznaniu się z zadaniami pozostałych grup, przekazujecie im odpowiednie informacje, niezbędne do wykonania zadania, koordynując w ten sposób pracę całego zespołu.
 • Obliczycie również, ile godzin dziennie spędza statystyczny uczeń Waszej szkoły przed telewzorem. Niezbędne dane uzyskacie od Ankieterów (GRUPA II i III).
 • Lider grupy odpowiada za umieszczenie wyników w gablocie szkolnej.

Facet

Ankieterzy - 2 grupy

Waszym zadaniem jest przeprowadzenie ankiet wśród 100 uczniów klas IV - VI Waszej szkoły na temat:

 • GRUPA II:

  Jaką stację telewizyjną z 5 najpopularniejszych stacji wskazanych przez OBOP oglądasz najchętniej?
 • GRUPA III:

  Jaką stację tematyczną spośród 5 wskazanych przez OBOP oglądasz najchętniej? Dopuszczalna jest odpowiedź "inną" (żadną z zaproponowanych).
Każdy ankietowany może wybrać tylko jedną stację. Wyniki ankiet zapisujecie w tabeli i przekazujecie je odpowiednim grupom:
 • GRUPA II - GRUPIE IV,
 • GRUPA III - GRUPIE V.
Zapytajcie również każdego z ankietowanych, ile godzin dziennie spędza przed telewizorem. Wyniki również zapisujecie w tabeli i przekazujecie je GRUPIE I. Wzory tabel znajdziecie tutaj.

Uwaga! Wyniki badań OBOP-u uzyskacie od GRUPY I.


Komputer

Informatycy - 2 grupy

Na podstawie informacji zebranych przez GRUPY I, II, III wykonacie w programie Microsoft Excel diagramy słupkowe, przedstawiające:

 • GRUPA IV:

  Oglądalność 5 najpopularniejszych stacji telewizyjnych wśród uczniów Waszej szkoły w porównaniu z wynikami ogólnopolskimi.
 • GRUPA V:

  Oglądalność 5 wybranych stacji tematycznych wśród uczniów Waszej szkoły w porównaniu z wynikami ogólnopolskimi.

Wyniki swojej pracy umieścicie na stronie internetowej szkoły.

Uwaga! W celu porównania wyników badań przeprowadzonych w Waszej szkole z ogólnopolskimi badaniami przeprowadzonymi przez OBOP użyjcie "podwójnych słupków" w dwóch kolorach.
Zadbajcie o estetykę wykonanych prac.


POWODZENIA!
Ewaluacja

Kryteria Oceny Punkty
Zbieranie, odczytywanie, przekazywanie, wykorzystanie i porównanie informacji 0-3
Rzetelność i zaangażowanie 0-3
Dokładność, pomysłowość i estetyka wykonywanych prac 0-3
Współpraca w grupie 0-3

Punkty przyznawane będą na podstawie obserwacji Waszej pracy, jej efektów i Waszej samooceny.

Książki
 • 12 punktów - celujący
 • 10-11 punktów - bardzo dobry
 • 8-9 punktów - dobry
 • 6-7 punktów - dostateczny
 • 4-5 punktów - dopuszczający
 • 0-3 punktów - niedostateczny

Konkluzja

Wykonaliście badanie opinii publicznej i opublikowaliście wyniki swojej pracy. Nabyliście szereg umiejętności, takich jak zbieranie i odczytywanie danych, przetwarzanie i prezentowanie informacji, ale również umiejętność dobrej organizacji pracy i współpracy w zespole.
Nabyte doświadczenia na pewno przydadzą się Wam w dalszych etapach kształcenia, a w przyszłości - w życiu zawodowym.