POZNAJEMY ZNAKI DROGOWE

WEBQUEST PRZEZNACZONY JEST DLA UCZNIóW KLASY I-III SZKOłY PODSTAWOWEJ

AUTORKą WEBQUESTU JEST

RENATA SIERGIEJ
renata.siergiej@wp.pl

WPROWADZENIE | ZADANIE | PROCES | EWALUACJA | KONKLUZJA | ŹRóDłA


WprowadzenieWspólnie, będziecie poznawać znaki drogowe a następnie grupować je w zależności od ich znaczenia. Każdy znak przekazuje nam informuje z których musimy skrzętnie korzystać. 

Wróć do początku

Zadania

Pierwszy etap zadania musicie wykonać na wycieczce.

Podzielcie się na cztery grupy, każda z grup ma swoje zadanie ( każda grupa idzie na wycieczkę z osobą dorosłą odpowiedzialną za daną grupę):

1. grupa - Odszukajcie w swoim najbliższym otoczeniu znaki nakazu , spiszcie je a następnie już w pracowni komputerowej odszukacie je w Internecie i zaprezentujecie.

2. grupa - Odszukajcie w swoim najbliższym otoczeniu znaki zakazu , spiszcie je a następnie już w pracowni komputerowej odszukacie je w Internecie i zaprezentujecie.

3. grupa - Odszukajcie w swoim najbliższym otoczeniu znaki ostrzegawcze , spiszcie je a następnie już w pracowni komputerowej odszukacie je w Internecie i zaprezentujecie.

4. grupa - Odszukajcie w swoim najbliższym otoczeniu znaki informacyjne, spiszcie je a następnie już w pracowni komputerowej odszukacie je w Internecie i zaprezentujecie.

Zadania dla uczniów po przeprowadzeniu przez grupy prezentcji


Zadanie 1.
Bartosz idzie do szkoły. Chce być bezpieczny i widoczny na drodze. Pomóż mu przypiąć elementy odblaskowe we właściwe miejsca.

 


Zadanie 2.
Zaprojektuj własny znaczek odblaskowy.


Zadanie 3.
Zaprojektuj własny znaczek odblaskowy.


Zadanie 4.
Chcesz być wzorowym pieszym? Zawsze przechodź przez ulicę w miejscu oznakowanym tak, jak robi to Basia. Pokoloruj rysunek według własnego pomysłu. Pamiętaj, ten znak drogowy ma już swoje kolory - pomaluj go poprawnie!!!

Zadanie 5.
Rozwiąż krzyżówkę. Hasło uzyskasz z pionowej kolumny oraz przenosząc litery do diagramu zgodnie z numerkami. (pomysł krzyżówki na podstawie "Ortograficzny Fanek")Proces

Uczniowie z każdej grupy tworzą prezentację o swoich znakach korzystając z Internetu i z książek o przepisach ruchu drogowego. Prezentacja zostanie przedstawiona wszystkim uczniom kształcenia zintegrowanego na apelu. Każda z grup przygotowała dla uczniów dodatkowe zadania w postaci kolorowanek edukacyjnych, te kolorowani uczniowie wykonają w swoich klasach.

 

Wróć


Ewaluacja

Każda z grup będzie oceniona za zrobienie swojej prezentacji i jej zaprezentowanie. Podsumowaniem pracy , będzie wypełnienie ankiety i ocena pracy grup. Wyniki ankiet będą wywieszone na korytarzu szkolnym.

Ankieta.

Drogi kolego i droga koleżanko przygotowaliśmy dla Was prezentację o znakach drogowych, które są nam niezbędne w życiu codziennym. Prosimy Was teraz o ocenę naszej pracy. Ankieta jest anonimowa. Dziękujemy.

1.Jak twoim zdaniem była jakość przekazanej informacji

-podane informacje mają mało wspólnego z tematem;
-informacje nawiązują do tematu. Są precyzyjne, przyczyniają się do zrozumienia tematu;
-podane informacje są klarowne, przejrzyste. Są doskonale rozumiane przez czytelników;
-podane informacje nawiązują do tematu gółwnego. Są staranne, precyzyjne, przyczyniają się do zrozumienia tematu przez odbiorców;
Ocena w skali 1 - 4
Wpisz swoją ocenę ………..

2.Sposób przedstawienia informacji

-treść informacji przedstawiona nieciekawie;
-zauważalny logiczny sposób poukładania informacji;
-zawarte wiadomości tworzą logiczną całość;
-ciekawy, niestandardowy sposób przedstawienia informacji;
Ocena w skali 1 - 4
Wpisz swoją ocenę ………..

3. Gromadzenie danych, ich uporządkowanie oraz zawartość merytoryczna

-zebrane informacje są niekompletne, nie są uporządkowane;
-zebrano podstawowe informacje, występują luki i braki;
-zebrano wystarczającą ilość danych, zostały one uporządkowane w logiczną całość;
-informacje są różnorodne, ciekawe, niestandardowo przedstawione.
Ocena w skali 1 - 4
Wpisz swoją ocenę ………..


Dziękujemy za ocenę.

 

Wróć do początku


Konkluzja

Praca jaką wykonali uczniowie na pewno przyczyniła się do pogłębienia i utrwalenia Waszej wiedzy o znakach drogowych i o przepisach obowiązujących Was uczniów jako pieszych i rowerzystów. 

Wróć


Źródła

Podczas wykonywania zadań możesz skorzystać z poniższych linków
Kolorowanki z podręcznika KULTURA BEZPIECZEŃSTWA
Materiały pomocnicze dla klas 1-3 szkoły podstawowej.
Informacje o znakach drogowych. Internet
Przepisy o ruchu drogowym. Internet

  • http://cwilczek.republika.pl/
  • kodeks drogowy
  • Wróć do początku

    Data ostatniej aktualizacji 9.04.2008. Wykonano na podstawie szablonu