Komputer moich marzeń

WebQuest dla Policealnego Studium Informatycznego

Projekt i wykonanie: mgr inż. Zbigniew Ciesielski

Wprowadzenie

W dzisiejszych czasach trudno wyobrazić sobie pracę, naukę i rozrywkę bez wykorzystania komputera. Do różnych zadań wykorzystujemy różne konfiguracje sprzętowo - programowe. Na tych zajęciach będziemy poznawali budowę komputera do różnych zastosowań. Będą to: biurowe, multimedialne, mobilne i serwerowe.

Zadanie

Waszym zadaniem będzie wyszukać a następnie skonfigurować optymalne waszym zdaniem konfiguracje komputera do konkretnych zadań. Podzielicie się na cztery grupy. Każda grupa będzie odpowiedzilna za skonfigurowanie komputera waszych marzeń do poszczególnych zadań. Jedna grupa wyszuka i skonfiguruje laptopa marzeń, druga serwer marzeń, trzecia marzenie gracza a ostatnia komputer marzeń do biura.
Musicie skonfigurować kompletny zestaw tzn. jednostka centralna, monitor, urządzenia wejścia i wyjścia.
Sami decydujecie, jak rozdzielicie pracę w grupie oraz co znajdzie się w prezentacji i na stronie www.
Później przygotowujecie prezentację multimedialną na temat sprzętu który wybraliście.

Proces

 • Będziecie pracować w grupach czteroosobowych.
 • W każdej grupie wybierzcie lidera, odpowiedzialnego za przebieg Waszych badań i wybieranie informacji, które zamieścicie w opracowaniu.
 • Pozostała trójka zajmie się wyszukiwaniem informacji, a później tworzeniem opracowania w formie prezentacji multimedialnej.
 • Przy wyszukiwaniu informacji możecie korzystać ze stron, do których linki znajdują się w źródłach, zasobach lub znaleźć inne źródła informacji.
 • Przy tworzeniu prezentacji dbacie nie tylko o poprawność informatyczną, ale także ortograficzną i stylistyczną.
 • Prace podzielcie między siebie sprawiedliwie. Pamiętajcie, że jeśli wszyscy będziecie pracować na miarę swoich możliwości, prezentację wykonacie szybciej i lepiej.
 • Wykorzystując informacje znalezione w sieci WWW dokonujecie wyboru najbardziej reprezentatywnych informacji związanych z rozwiązywanym problemem.
 • Starannie wyselekcjonowane przykłady umieszczacie w swojej prezentacji.
 • Prezentacja musi być gotowa za dwa tygodnie.
 • Maksymalny czas prezentacji wynosi 5 minut.

Ewaluacja

Za każde świetnie zrobione Wymaganie można dostać max 10 pkt.

Wymagania

Podstawowe

1

Rozszerzające

2

Dopełniające

3

Wykraczające

4

 

Gromadzenie danych

 

zgromadzono część wymaganych treści, bez rozszerzenia, uboga grafika, treści nieuporządkowane
zgromadzono większość danych,bez dodatkowego rozszerzenia, wystarczająca ilość grafiki
przedstawiono dużo treści, poszerzono o dodatkowe materiały, bogata grafika, zgodna z tematem
zagadnienie opracowano wyczerpująco, zgromadzono wiele dodatkowych materiałów, bogata grafika

 

Poprawność przedstawionych treści

 

 

występuje wiele błędów merytorycznych w treści
treść prawie w całości poprawna merytorycznie
treść opracowano poprawnie, dopuszczalne małe usterki
treść opracowano bezbłędnie

 

Atrakcyjność prezentacji Power Point

 

 

słaba estetyka, uboga szata graficzna, brak animacji
wystarczająca estetyka, odpowiednia szata graficzna
atrakcyjna forma prezentacji, bogato ilustrowana, występują elementy animacji
bardzo atrakcyjna forma prezentacji

 

Organizacja pracy w grupie, zaangażowanie uczestników

 

 

brak organizacji pracy grupowej, brak zaangażowania uczestników
organizacja pracy w grupie, zaangażowanie uczestników w stopniu wystarczającym
dobra organizacja pracy w grupie, odpowiednie zaangażowanie uczestników
doskonała praca w grupie, wyjątkowe zaangażowanie wszystkich uczestników
Skala oceniania
 

OCENA

LICZBA PUNKTÓW

celujący

(48 - 50)

bardzo dobry

(40 - 47)

dobry

(30 - 39)

dostateczny

(20 - 29)

dopuszczający

(10 - 19)

niedostateczny

(0 - 9)

Konkluzja

Wykonując ten projekt mogliście nie tylko poznać budowę komputera a w szczególności jednostki centralnej. Mogliście też zorientować się jak duży jest wybór sprzętu na rynku komputerowym. Mam nadzieję, że wykonanie zadania pozwoli wam w przyszłości popełniać mniej błedów w nazewnictwie częsci a także uchroni was przed nieuczciwymi sprzedawcami komputerów.

Uwagi

Informacja dla nauczycieli.
 • Lekcja składa się z trzech jednostek.
 • Na pierwszych dwóch uczniowie zapoznają się z projektem, znajdują w sieci informacje przydatne do rozwiązania problemu.
 • Zadają pytania związane z wykonaniem projektu.
 • Prezentację wykonują samodzielnie w domu lub w szkolnym centrum medialnym (praca domowa).
 • Czas wykonania prezentacji - dwa tygodnie. Na trzeciej lekcji liderzy przedstawiają prezentację.

źródła i zasoby

Wikipedia
PC Lab
Benchmark
Tom's hardware guide
Intel
AMD
Nvidia
Azeth - sklep komputerowy

i wiele, wiele innych które można znależć przy pomocy Google
© zbigniewci@wp.pl