Zwiedzamy kraje Europy

WebQuest przeznaczony dla uczniów klasy piątej szkoły podstawowej

autor

Piotr Pawłowski

pp1905@poczta.onet.pl

Wprowadzenie | Zadanie | Proces | Ewaluacja | Konkluzja | Uwagi | Źródła, zasoby


Wprowadzenie

Znasz Polskę jeden z wielu krajów europejskich, a czy wiesz jak jest w innych krajach Europy? Czy potrafisz powiedzieć kilka słów o wybranym kraju? Co jest charakterystyczne dla tego kraju? Dlaczego warto tam pojechać?

 

Wróć do początku


Zadanie

Wraz z kolegami i koleżankami jesteście pracownikami biura podróży, które zostało poproszone o przygotowanie i przedstawienie oferty wycieczki do dowolnie wybranego kraju Europy.Oferta zostanie przedstawiona uczniom szkoły podstawowej.

 • Efektem waszej pracy ma być prezentacja multimedialna, która będzie miała maksymalnie 15 slajdów.
 • Powinna ona zawierać:

 • Krótką informację o wybranym kraju (historia,położenie geograficzne itp.).
 • Co jest charakterystyczne i co warto zobaczyć w wybranym kraju?
 • Jaką proponujecie trasę wycieczki?

 • Dlaczego warto skorzystać z tej oferty?
 • Efekty waszej pracy przedstawicie swoim koleżankom i kolegom, którzy dokonają wyboru wycieczki na którą by pojechali.

Prezentacja powinna być przygotowana za pomocą programu do tworzenia prezentacji np. PowerPoint

 

Wróć do początku


Proces

 1. Tworzycie grupy czteroosobowe.
 2. Wybieracie jeden dowolny kraj europejski do którego ma odbyć się wycieczka.
 3. Zbieracie materiały i przygotowujecie prezentację.
 4. Sprawdzacie przygotowaną prezentację.

Plan działania

 1. Każda grupa czteroosobowa wybiera jeden kraj.
 2. Grupy przygotowują oferty wycieczk do różnych krajów Europy.
 3. Jeżeli nie możecie dojść do porozumienia co do wyboru kraju - losujcie.
 4. Wyszukajcie materiały (zdjęcia, filmy,muzyka,animacje),które pozwolą przygotować prezentację multimedialną.

Wskazówki !!!

  Sprawcie by wasza prezentacja była jak najbardziej atrakcyjna. Zamieście w niej krótką informację o wybranym kraju, zdjęcia(filmy) atrakcyjnych miejsc, oraz informacje o trasie i czasie trwania wycieczki.

 

Wróć do początku


Ewaluacja

Wasza praca będzie oceniana według kryteriów umieszczonych poniżej.

Wymagania

Podstawowe

1

Rozszerzające

2

Dopełniające

3

Wykraczające

4

Punkty

 

Opracowanie tematu

 

Prezentacja zawiera podstawowe informacje o tym gdzie ma odbyć się wycieczka.
Informacje zawarte w prezentacji są bardziej szczegółowe ale nie usystematyzowane
Przedstawiona prezentacja zawiera szczegółowe, usystematyzowane informacje. Wskazuje dlaczego warto zobaczyć wybrany kraj.
Przedstawiona oferta jest pełna, z gotową trasą wycieczki oraz czasem trwania. Trafnie dobrana.
od 1 do 4 pkt.

 

Dobór materiałów. Poprawność merytoryczna.

 

 

Materiały dobrane zgodnie z tematem, ale nie wszystkie zrozumiałe. Drobne błędy merytoryczne.
Materiały dość atrakcyjne. Zgodne z tematem, raczej zrozumiałe, dość ciekawe. Poprawne merytorycznie.
Materiały atrakcyjne. Zgodne z tematem, zrozumiałe, dość ciekawe. Poprawne merytorycznie.
Materiały bardzo atrakcyjne. Zgodne z tematem, zrozumiałe, ciekawe. Bezbłędne merytorycznie.
od 1 do 4 pkt.

 

Poprawność i jakość prezentacji

 

 

Prezentacja wykonana z drobnymi błędami, mało atrakcyjna wizualnie.
Prezentacja wykonana poprawnie, pojawiają się środki uatrakcyjniające.
Prezentacja wykonana poprawnie. Atrakcyjna wizualnie.
Prezentacja bardzo dobrze wykonana, atrakcyjna wizualnie, wykorzystująca pełne możliwości programu do tworzenia prezentacji.
od 1 do 4 pkt.
Skala ocen

 • 4 pkt. - dopuszczający
 • od 5 do 6 pkt. - dostateczny
 • od 7 do 8 pkt. - dobry
 • od 9 do 10pkt. - bardzo dobry
 • od 11do 12pkt. - celujący

 

Wróć do początku


Konkluzja

Wykonując tą pracę poznacie inne kraje w Europie.
Doskonalicie umiejętność posługiwania się komputerem i umiejętność obsługi programu do tworzenia prezentacji.
Odkryjecie nowe zasoby w sieci Internet.

Może kiedyś zrealizujecie tak zaplanowaną podróż bo przecież "podróże kształcą".

 

Wróć do początku


Uwagi

Pamiętajcie by wasza prezentacja nie trwała zbyt długo (max 15 minut).

 

Wróć do początku


Źródła, zasoby

Poniżej macie wykaz adresów stron internetowych które mogą wam pomóc przy realizacji zadania.

http://skarby-swiata.pl
http://www.umysl.pl/podroze/index.html
http://www.atrakcje-turystyczne.com/
httt://przewodnik.onet.pl
http://pl.wikipedia.org/
http://wlochy.a2a.pl/tag/zabytki/ 

Wróć do początku

Data ostatniej aktualizacji:14 kwiecień 2008 rok. Wykonano na podstawie szablonu