Narodowe symbole Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej

Narodowe symbole Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej

WebQuest dla szkoły podstawowej (Narodowe symbole UK)

wykonany przez:

Beata Goszczyńska

Szkoła Podstawowa nr 221

Warszawa


Wprowadzenie | Zadanie | Proces | Ewaluacja | KonkluzjaWprowadzenie

Każdy naród pielęgnuje własne korzenie, religię, język, kulturę, ma własne obyczaje.
Pielęgnuje również znaki rozpoznawcze swojego kraju, tzw. symbole narodowe: godło, hymn i flagę, która przedstawia barwy narodowe.
Od pierwszej klasy uczycie się języka angielskiego. Czy znacie, zatem narodowe symbole
Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej popularnie zwanego UK?
Czas na poszerzenie wiedzy na ten temat, ponieważ nauka angielskiego to nie tylko nauka gramatyki, ale to również poznanie kultury krajów anglosaskich.

 

Wróć do początku


Zadanie

Zapraszamy Was do udziału w konkursie wiedzy na temat BRYTYJSKICH SYMBOLI NARODOWYCH.
Wasze zadanie będzie polegało na przygotowaniu publicznej prezentacji, w której przedstawicie brytyjskie symbole narodowe. Wasze wystąpienie ma być poparte odpowiednimi plakatami i prezentacją tematyczną wykonaną w programie Microsoft Power Point. Na wykonanie zadania macie 2 miesiące. Każdy zespół w razie potrzeby może się kontaktować z nauczycielem języka angielskiego, który będzie nadzorował i koordynował Waszą pracę. Teraz zapoznajcie się ze szczegółami zadania.
Good luck!!!

 

Wróć do początku


Proces

1. Dobieracie się w trzyosobowe zespoły zespoły.

2. W ramach zespołu każda osoba wybiera sobie zagadnienie do samodzielnego opracowania:

Zagadnienie A

- roślinne symbole the UK;

Zagadnienie B

- święci patroni czterech państw the UK;

Zagadnienie C

- historia powstania flagi narodowej, zwanej Union Jack;

3. Informacji m.in. szukamy w sieci world wide web używając:

- google

- britain

- wikipedia

4. Na podstawie zdobytych informacji wykonajcie plakaty "Brytyjskie symbole narodowe".
Plakaty możecie wykonać dowolną techniką.
Prezentacja wykonana w programie Microsoft Power Point powinna być opatrzona odpowiednim komentarzem.

5. W prezentacji umieścić dokładną bibliografię (źródła) dotyczącą zarówno tekstu jak i elementów graficznych.

6. Wskazówki dla uczniów przy realizacji zadań:

ZAGADNIENIE A:

- odszukanie roślinnego symbolu (symboli) dla poszczególnych państw the UK. Wykonanie odpowiednich rysunków, zdjęć.

ZAGADNIENIE B:

- odszukanie 4 świętych patronów poszczególnych państw the UK.

Zdobycie informacji o datach, w których obchodzone są narodowe święta poszczególnych państw the UK. Wykonanie odpowiednich rysunków.

ZAGADNIENIE C:

- historia flagi,

- symbolika kolorów,

- podobne flagi innych państw anglosaskich,

- Wykonanie odpowiednich rysunków.

Przeprowadźcie wspólną ocenę zgromadzonych materiałów pod względem treści, ciekawych rozwiązań.

Cała grupa powinna zaangażować się w prezentację zadania.

UWAGA!!!

Należy pamiętać o walorach estetycznych wykonywanej pracy oraz o zasadach i technikach prezentacji.

 

Wróć do początku


Ewaluacja

Prezentacja oraz plakaty będą oceniane według kryteriów zameiszczonych w tabelce poniżej.


Wygra grupa, która zdobędzie największą liczbę punktów.

Wymagania

Podstawowe

1

Rozszerzające

2

Dopełniające

3

Wykraczające

4

Punkty

 

Opracowanie tematu i dobór treści. Dobór środków wyrazu artystycznego w pracy plastycznej, pomysł, technika

 

Bardzo wąskie opracowanie merytoryczne. Praca plastyczna nie na temat, słaba kompozycja i nieciekawa technika
Dobre opracowanie tematu. Praca plastyczna na temat, jednak mało estetyczna. Dobra kompozycja, ale niewyszukana technika.
Ciekawe opracowanie tematu, wybrano najważniejsze wiadomości, ale nie wszystkie wymagane. Praca plastyczna estetyczna, ciekawa kompozycja, ale tradycyjna technika.
Wymienione wszystkie wymagane informacje, obszerne, logiczne i poprawnie merytorycznie. Praca plastyczna zgodne z tematem, niekonwencjonalna technika, ciekawa kompozycja, wzorowa estetyka wykonania, kwalifikuje się na konkurs.
1-4

 

Ogólne wrażenia estetyczne (styl i forma prezentacji)

 

 

Prezentacja mało ciekawa, brak pewności siebie, brak przygotowania. Prace plastyczne nieestetyczne.
Prezentacja ciekawa, lecz brak zaangażowania w pracę wszystkich członków grupy.
Bardzo ciekawa prezentacja, dobry styl, przedstawienie wszystkich informacji w dobrze uporządkowany sposób, spójność, widoczne zaangażowanie uczniów w realizację projektu.
Wzorowa, oryginalna prezentacja, przedstawienie informacji w interesujący sposób, widoczne zaangażowanie wszystkich uczniów poparte dużą pewnością siebie.
1-4

 

Koordynacja działań i zespołowość podczas pracy nad zadaniem (umiejętność współpracy w grupie)

 

 

Całkowity brak współpracy.
W niektórych obszarach widać współpracę.
Poszczególne obszary łączą się ze sobą dzięki grupowej współpracy, widać to podczas prezentacji zadania.
Zespół orientuje się bardzo dobrze w temacie, widać, że poszczególne obszary były konsultowane w grupie. Płynne przejścia pomiędzy zagadnieniami podczas prezentacji.
1-4

Wróć do początku

 


Konkluzja

Realizując projekt poznaliście narodowe symbole Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej.

Dzięki waszym plakatom i prezentacjom także inni uczniowie będą mogli skorzystać z tej wiedzy.

Dziękujemy wszystkim biorącym udział w realizacji projektu.

Wróć do początku