Znaki drogowe

Klasa III SP

Wykonawca

Agnieszka Sobiecka
jadak73@wp.pl
Wprowadzenie | Zadanie | Proces | Ewaluacja | Konkluzja | Uwagi | Źródła, zasoby


Wprowadzenie

Znaki drogowe. Każdy z nas je zna, często je widujemy, ale czy wiemy o czym nas informują? Przed czym nas ostrzegają? Co nakazują? Sprawdź się!

Ta praca jest dla Ciebie! Spróbuj a nie pożałujesz!

 

Wróć do początku


Zadanie

Oto zadanie dla Was. Wykonajcie je dokładnie.

 • Podzielcie się na cztery grupy.
 • Każda z drużyn ma podany temat, na który ma zebrać informacje.
 • 1. Znaki ostrzegawcze
 • 2. Znaki nakazu.
 • 3. Znaki zakazu.
 • 4. Znaki informacyjne
 • Poszukajcie w np. Kodeksie Drogowym, Internecie, innych dostępnych pozycjach książkowych.
 • Inforamcji jest dużo, skupcie się tylko na Waszym zadaniu.
 • Podajcie cechy charakterystyczne dla każdej grupy.

Praca końcowa ma mieć postać pliku zapisanego w edytorze tekstu. Może zawierać rysunki, opisy, wasze spostrzeżenia.

 

Wróć do początku


Proces

Przeczytajcie to dokładnie i ...... miłej pracy.

 1. Podzielcie się na 4 grupy, zastanówcie się nad zadaniem.
 2. Dowiedzcie się o danej grupie znaków jak najwięcej. Wyszukajcie informacje. Zapiszcie je, jeśli macie wątpliwości zapytacie mnie. Chętnie Wam pomogę. Zastanówcie się nad sposobem przedstawiana Waszych wyników, obrazki gotowe, samodzielnie zrobione.

Uczniowie mają dostęp do materiałów on-line, które podał nauczyciel, książek z biblioteki, Internetu, komputerów.

 

Wróć do początku


Ewaluacja

Praca grupy oceniana będzie na podstawie wymagań zamieszczonych w tabelce oraz odpowiadającym im punktom. Wykonane zagadnienia będę oceniała zespołowo. Proszę by każdy z grupy pracował. Kryteria oceny podane są poniżej.

 

Wymagania

Podstawowe

1

Rozszerzające

2

Dopełniające

3

Wykraczające

4

Punkty

 

Jakość informacji

 

Podane informacje mają mało wspólnego z tematem.
Informacje nawiązują do tematu. Są precyzyjne, przyczyniają się do zrozumienia tematu.
Podane informacje są klarowne, przejrzyste. Są doskonale rozumiane przez czytelników.
Podane informacje nawiązują do tematu gółwnego. Są staranne, precyzyjne, przyczyniają się do zrozumienia tematu przez czytelników.
1-4

 

Sposób przedstawienia informacji

 

 

Treść informacji przedstawiona nieciekawie. Uboga grafika.
Zauważalny logiczny sposób poukładania informacji. Grafika częściowo obrazuje opisywane zagadnienie.
Zawarte wiadomości tworzą logiczną całość. Grafika w jasny i interesujący sposób obrazuje zagadnienie.
Ciekawy, niestandardowy sposób przedstawienia informacji.
1-4

 

Pisownia i gramatyka

 

 

Wiele ortograficznych i stylistycznych błędów.
Niewiele błędów ortograficznych lub interpunkcyjnych.
Prawie żadnych gramatycznych lub ortograficznych błędów.
Brak gramatycznych i ortograficznych błędów.
1-4

 

Gromadzenie danych, ich uporządkowanie oraz zawartość merytoryczna

 

 

 

Zebrane informacje są niekompletne, nie są uporządkowane.
Zebrano podstawowe informacje, występują luki i braki.
Zebrano wystarczającą ilość danych, zostały one uporządkowane w logiczną całość.
Informacje są różnorodne, ciekawe, niestandardowo przedstawione. Znacznie wykraczają poz założone cele.
1-4

 

Wróć do początku


Konkluzja

Dzięki tej pracy dowiedzieliście się jak wyglądają poszczególne znaki drogowe. Znacie również ich cechy charakterystyczne. Potraficie je doskonale rozpoznawać. Znacie też znaki "wyjątkowe". Wykonaliście ogromną pracę. Gratuluję Wam. Jesteście wspaniali :)

 

Wróć do początku


Uwagi

O znakach drogowych i ich znaczeniu wielokrotnie mówi się w klasach I-III. Uczniowie wspaniale je znają. Nie zawsze jednak są świadomi ich znaczenia. Praca przy komputerze na materiale znanym z najbliższego otoczenia daje dzieciom wiele satysfakcji i radości.


 

Wróć do początku


Źródła, zasoby

Oto lista materiałów, które możecie wykorzystać w swojej pracy

Kodeks Drogowy Kodeks Drogowy

Informacje o znakach drogowych Znaki drogowe

Znaki drogowe Wzory znaków drogowych

Testy na kartę rowerową Testy

"Podręcznik kierowcy B" Henryk Próchniewicz, Grupa Image, Warszawa 1998 

Wróć do początku

Data ostatniej aktualizacji. Wykonano na podstawie szablonu