W świecie mitów

WebQuest dla piątej klasy szkoły podstawowej

wykonany przez

Anetę Skolimowską
anetaskol@wp.plWprowadzenie | Zadanie | Proces | Ewaluacja | Konkluzja | Źródła, zasoby


Wprowadzenie

Człowiek od tysiącleci poszukiwał odpowiedzi na pytania o powstanie świata i rodzaju ludzkiego. Chciał wyjaśnić to, co było dla niego niepokojące, niezrozumiałe. Dlatego powstały mity - opowieści o charakterze religijnym (o bogach lub bohaterach) lub też wyjaśniające zjawiska przyrody i prawa rządzące światem. Bohaterowie mitów mogą być dla nas dzisiaj wzorem lub antywzorem, jednak ich historia jest ciągle żywa. Dzięki tym zajęciom poznasz najpopularniejszych bohaterów mitologii. Przekonasz się też, jak wiele zwrotów, którymi zapewne się posługujesz, pochodzi właśnie z mitologii.

 

Wróć do początku


Zadanie

Zostaniecie podzieleni na kilkuosobowe zespoły. Każda grupa będzie odpowiedzialna za opracowanie wylosowanego mitu. Wykonując poszczególne ćwiczenia przygotujecie się do wystąpienia, podczas którego zaprezentujecie wybrany mit i zachęcicie słuchaczy do lektury mitologii. Efekty Waszej pracy zostaną zamieszczone w broszurze poświęconej mitom greckim. Materiały te przekażemy do biblioteki szkolnej, aby inni uczniowie mogli z nich korzystać.

 

Wróć do początku


Proces

Dobierzcie się w sześcioosobowe zespoły. W każdej grupie wybierzcie lidera, który będzie kierował pracą zespołu i w przypadku trudności podczas realizacji zadania, kontaktował się z nauczycielem. Każda grupa:

 1. Losuje jeden z następujących mitów:
  • "Syzyf"
  • "Dedal i Ikar"
  • "Prometeusz"
  • "Demeter i Kora".
 2. Czyta uważnie mit.
 3. Sporządza plan odtwarzający zawarte w nim wydarzenia.
 4. Pisze streszczenie mitu, w którym znajdą się najważniejsze informacje.
 5. Wypisuje z mitu wszystkich bohaterów i wyjaśnia, kim byli (z przygotowanych przez Was informacji stworzymy słowniczek postaci mitologicznych).
 6. Projektuje ogłoszenie o przygotowanej przez Waszą klasę konferencji poświęconej mitom greckim. Zaprosicie na nią wszystkich uczniów klas piątych. Wspólnie z nauczycielem i pozostałymi grupami ustalcie termin i miejsce spotkania.
 7. Wykorzystując wykonane ćwiczenia, przygotowuje wystąpienie, w którym przedstawicie treść mitu, jego myśl przewodnią i zachęcicie słuchaczy do studiowania mitologii. Wasz referat wygłosicie podczas konferencji (wyznaczcie do tego jedną lub dwie osoby, przygotowane przez Was wystąpienie możecie wzbogacić reprodukcjami malarskimi lub innymi ciekawymi materiałami - ważne, abyście zainteresowali słuchaczy).

 

Wróć do początku


Ewaluacja

NaCoBeZU oceniając Waszą pracę:

 • Umiejętność pracy w grupie, zaangażowanie.
 • Wykonanie zadania w terminie.
 • Plan wydarzeń:
  1. Selekcjonujecie materiał (przedstawiacie tylko najważniejsze informacje).
  2. Zapisujecie wydarzenia chronologicznie.
  3. Posługujecie się jednym typem wypowiedzenia - równoważnikiem zdania lub zdaniem pojedynczym.
  4. Wypowiadacie się zgodnie z normą językową.
  5. Nie popełniacie błędów ortograficznych i interpunkcyjnych.
 • Streszczenie:
  1. Piszecie pracę na temat. Selekcjonujecie materiał. Zwięźle ujmujecie informacje.
  2. Przedstawiacie wydarzenia w porządku chronologicznym.
  3. Uwzględniacie związki przyczynowo-skutkowe.
  4. Tworzycie spójny tekst.
  5. Dbacie o poprawność językową, ortograficzną i interpunkcyjną.
 • Ogłoszenie:
  1. Umieszczacie obowiązkowe informacje na temat: kto ogłasza, w jakim celu to czyni, co jest przedmiotem ogłoszenia.
  2. Prawidłowo graficznie rozmieszczacie tekst (dbacie o estetykę).
  3. Tworzycie ciekawy, niebanalny, oryginalny tekst, który pozyskuje uwagę i zainteresowanie czytelnika.
  4. Dbacie o poprawnośc językową, ortograficzną i interpunkcyjną.
 • Przemówienie:
  1. Wypowiedź dokładnie wyczerpuje temat.
  2. Tekst ma właściwą kompozycję trójdzielną (część wstępna, rozwinięcie, zakończenie).
  3. Poszczególne części przemówienia sš ze sobą powiązane treściowo.
  4. Wypowiedź jest poprawna językowo.
  5. Styl wypowiedzi jest dostosowany do sytuacji komunikacyjnej (formuły wstępu i zakończenia, bezpośrednie zwroty do odbiorcy wypowiedzi).
  Wróć do początku


  Konkluzja

  Znacie już kilka najpiękniejszych mitów greckich. Rozumiecie, co oznaczają zwroty "syzyfowa praca", "ikaryjskie loty", czy "postawa prometejska". Mam nadzieję, że wasza przygoda z mitologią dopiero się rozpoczęła i dalej już samodzielnie będziecie zgłębiać tajemnice świata starożytnych. Jak sami się przekonaliście, wiele możemy się od nich nauczyć...
  Macie już za sobą pierwsze publiczne wystąpienie, a to nie było łatwe zadanie!!! Dziękuję Wam za pracę włożoną w przygotowanie broszury, którą już wkrótce wspólnie zredagujemy na lekcji języka polskiego. Myślę, że młodsi koledzy będą Wam wdzięczni. Wspaniale się spisaliście!


   

  Wróć do początku


  Źródła, zasoby

  Zachęcam, abyście zajrzeli na następujące strony:

  http://mitologiagrecka.republika.pl

  http://mitologia.glt.pl/

  http://pl.wikipedia.org/wiki/Kategoria:Bogowie_greccy

  Biblioteczka miłośników starożytności

 • K. Kreyser "Śladami mitów starożytnej Grecji i Rzymu"
 • W. Makowiecki "Mała encyklopedia kultury antycznej"
 • S. Stabryła "Słownik szkolny. Mitologia grecka i rzymska."
 • A. Cotterell "Ilustrowana encyklopedia mitów i legend świata"
 • Wróć do początku

  Data ostatniej aktualizacji. Wykonano na podstawie szablonu