Ustalamy najważniejsze fakty z okresu panowania Bolesława Chrobrego

WebQuest dla klasy V szkoły podstawowej

Wykonany przez

Arkadiusza Sowę
arkadiuszsowa@wp.plBolesław Chrobry (Wielki)

Wprowadzenie | Zadanie | Proces | Ewaluacja | Konkluzja | Źródła, zasoby


Wprowadzenie

Bolesław Chrobry jest bardzo ważnym władcą polskim. Po wielkim dziele, które dokonał jego ojciec Mieszko I, zjednoczenia plemion polskich i przyjęcia chrześcijaństwa, Bolesław spowodował, że nowopowstałe państwo polskie nie stało się tworem krótkotrwałym. W naszych poszukiwaniach i dociekaniach historycznych będziemy starli się ustalić najważniejsze wydarzenia z okresu panowania Bolesława Chrobrego, które przyczyniły się do umocnienia państwa polskiego...

A więc do ciekawej pracy!

 

Wróć do początku


Zadanie

Drogi uczniu a teraz dowiesz się czego od Ciebie oczekuję, na czym będzie polegać twoja praca i jaki powinien być efekt finalny:

 • poszukujesz jak największego zakresu informacji z zadanych okresów panowania Bolesława Chrobrego;
 • najbardziej interesujące i porządane są wiadomości, które potwierdzają tezę o wielkości Bolesława Chrobrego.
 • zebraną wiedzą należy podzielić się z innymi kolegami i koleżankami;
 • zwróć uwagę na właściwą selekcję wiadomości, wybieraj tylko te najważniesze dla władcy i państwa;
 • ostatnie piętnaście minut lekcji będzie przeznaczone na prezentację zebranej wiedzy w formie syntetycznej wypowiedzi ustnej;
 • w podsumowaniu lekcji każdy z uczniów będzie miał za zadanie użycie jednego wyrazu lub zdania dla określenia panowania Bolesława Chrobrego;
 • pamiętaj, nie przesadzaj z nadmiarem informacji. Interesują nas tylko najważniejsze fakty!

 

Wróć do początku


Proces

  1. Po pierwsze, dzielimy klasę na trzy grupy.
  2. Po drugie, przydzielamy tematy do opracowania:

   pierwsza grupa: zjazd roku 1000, przyczyny i skutki.

   druga grupa: wojny Bolesława Chrobrego.

   trzecia grupa: koronacja Bolesława Chrobrego.

  3. Po trzecie, przystepujemy do pracy, zdobywamy wiedzę, redagujemy wypowiedzi.
  4. Po czwarte, przedstawiam efekty swojej pracy grupowej poprzez wybranego rzecznika, ok. 4-5 min.
  5. Po piąte, każdy z uczniów jednym wyrażeniem określa panowanie Bolesława Chrobrego.

 

Wróć do początku


Ewaluacja

Oceniona zostanie praca całej grupy a wszyscy jej uczestnicy otrzymają takie same oceny

Wymagania

Podstawowe

1

Rozszerzające

2

Dopełniające

3

Wykraczające

4

Punkty

 

Zasób wiedzy

 

Minimalny zasób wiedzy
Twoja wiedza nie wykracza poza podręcznik szkolny
Twoja wiedza została rozszerzona o dodatkowy jeden element: informacje z encyklopedii lub wiedzę zaczerpniętą z internetu
Twoja wiedza została rozszerzona o dodatkowe dwa elementy: informacje z encyklopedii i wiedzę zaczerpniętą z internetu
4

 

Sposób prezentacji wiedzy

 

 

Wiedza zaprezentowana w sposób niezbyt ciekawy
Zauważalny logiczny sposób poukładania informacji.
Zawarte wiadomości tworzą logiczną całość.
Ciekawy, niestandardowy sposób przedstawienia informacji.
4

 

Jakość informacji

 

 

Podane informacje mają niewiele wspólnego z tematem.
Informacje nawiązują do tematu. Są precyzyjne, przyczyniają się do zrozumienia tematu.
Informacje są klarowne, przejrzyste. Są doskonale rozumiane przez czytelników.
Podane informacje nawiązują do tematu gółwnego. Są staranne, precyzyjne, przyczyniają się do zrozumienia tematu przez czytelników.
4

 

Poprawność językowa

 

 

Wiele błędów stylistycznych
Niewiele błedów stylistycznych
Prawie żadnych błędów stylistycznych
Brak błedów stylistycznych
4

 

zawartość merytoryczna i uporządkowanie danych

 

 

Zebrane dane zawierają wiele znaczących braków i są nieuporzadkowane
Zebrane dane zawierają pewne braki, zauważalna praca według logicznego porządku
Zebrano wystarczającą ilość danych, zostały one uporządkowane w logiczną całość.
Informacje są różnorodne, ciekawe, niestandardowo przedstawione. Znacznie wykraczają poz założone cele.
4

 

Wróć do początku


Konkluzja

Po wykonaniu zadań już nie powinieneś mieć wątpliwości co do talentów władczych i wodzowskich Bolesława Chrobrego, który bardzo często nie bez przyczyny jest zwany Wielkim. Proces dowodowy, który przeprowadzimy nie powinien w tym względzie pozostwić najmniejszych wątpliwości. Nie chodzi nam o kolejne powtórzenie banału, że Bolesław był wielkim królem, my musimy mieć pewność, wiedzieć dlaczego tak było, rozumieć powody wyjątkowej roli władcy w historii Polski.Każde zdanie, które wygłaszamy musi mieć swoje uzasadnienie w faktach historycznych!

Koniec lekcji nie oznacza zamknięcia tematu.Jeżeli masz jakieś pytania, chcesz się podzielić swoimi wątpliwościami uczyń to bez wachania, ucieszy mnie każde pytanie od Ciebie dotyczące tematu lekcji.

Kontakt:

e-mail: arkadiuszsowa@wp.pl

gadu-gadu 6741284 

Wróć do początku


Uwagi

Kluczem do sukcesu, uzyskania jak największego zakresu wiedzy w miarę synetycznej formie, będzie właściwa współpraca i organizacja w grupie. Wybierzcie osoby odpowiedzialne za zbieranie informacji w internecie i w podręcznikach, kogoś kto będzie sporządzał notatki oraz rzecznika grupy.

MIŁEJ I EFEKTYWNEJ PRACY! 

 

Wróć do początku


Źródła, zasoby

Skąd czerpać wiedzę?

Pomocne materiały: podręcznik historii klasy piątej, Szkolna Encykolpedia Historii

Pomocne strony internetowe

Bolesław Chrobry materiał, nr 1(Wikipedia)

Bolesław Chrobry materiał, nr 2(Piastowie)

Bolesław Chrobry materiał, nr 3(Pradzieje Polski)

Bolesław Chrobry materiał, nr 4(Chrobry)

Bolesław Chrobry materiał, nr 5(Historia Piastów)

 

Wróć do początku

Data ostatniej aktualizacji: 6.O5.2008r.Wykonano na podstawie szablony WebQestu Anny Kowalskiej szablonu