HIMALAJE - królestwo na styku nieba i ziemi

WebQuest dla klasy VI szkoły podstawowej

Autor:

Dorota Rutkowska - nauczyciel przyrody
adres e-mail: dorek_rut1@o2.pl

Wprowadzenie | Zadanie | Proces | Ewaluacja | Podsumowanie | Źródła, zasoby


Wprowadzenie

Dążąc do poznania świata człowiek coraz częściej dociera w miejsca nie tylko nie znane lub mało poznane, ale również w miejsca dające minimalne szanse na przeżycie. Jednym z takich miejsc na kuli ziemskiej są Himalaje - najwyższe góry świata. Hima - to śnieg; alaya to siedziba, kraina; tak więc Himalaje to : "Kraina Śniegu".

Spróbujemy poznać niektóre tajemnice tych gór, choć staroindyjski epos Purena mówi: " I przez sto boskich lat nie mógłbym opowiedzieć wam wspaniałości Himalajów...".

 

Wróć do początkuZadanie

Wyobraź sobie, że jesteś pracownikiem biura podróży. Wraz ze swoimi współpracownikami zajmujesz się przygotowywaniem folderów informacyjnych dla turystów. Jesteście w trakcie wprowadzania na rynek nowej usługi: planujecie organizację wypraw trekkingowych w Himalaje.

Pierwszym krokiem jaki musicie wykonać, jest zebranie rzetelnych informacji - bo trekking (kiedyś określany po prostu jako wędrówka, włóczęga górska) to chodzenie po górach "z głową". A prawdziwy trekker to ktoś z dużą wiedzą o górach, w które się wybiera.

Ty i twoi współpracownicy zostaniecie podzieleni na zespoły, których zadaniem będzie zebranie informacji na określony temat. Efektem pracy każdego zespołu będzie prezentacja multimedialna. Natomiast efektem końcowym pracy wszystkich zespołów będzie opracowanie folderu informacyjnego dla turystów. Folder ma zachęcić klientów do podjęcia wyprawy właśnie z waszym biurem podróży.

 

Wróć do początkuProces

 1. Będziecie pracować w kilkuosobowych zespołach.
 2. Każdy zespół wybierze lidera odpowiedzialnego za zbieranie informacji i sprawną pracę zespołu.
 3. Przy wyszukuiwaniu informacji pomocne mogą być strony, które podane są w źródle. Możecie też poszukać innych źródeł informacji np. mogą to być: encyklopedie, przewodniki, inne strony internetowe.
 4. Przy tworzeniu prezentacji multimedialnej oraz folderu dbajcie nie tylko o poprawność merytoryczną, ale także ortograficzną i stylistyczną.
 5. Na wykonanie prezentacji multimedialnych macie 3 tygodnie, natomiast 2 kolejne tygodnie muszą być przeznaczone na stworzenie folderu.

Pracę podzielcie między siebie sprawiedliwie.
Pamiętajcie, że jeśli wszyscy będziecie pracować na miarę swoich możliwości,
to pracę wykonacie szybciej i lepiej.

A oto zadania dla poszczególnych zespołów:

 1. Zespół geografów zdobędzie i opracuje w formie prezentacji w programie Power Point następujące informacje dotyczące Himalajów:
  • położenie i wielkość gór,
  • państwa, na terenie których leżą góry,
  • budowa geologiczna,
  • najwyższe szczyty,
  • klimat panujący w Himalajach.
 2. Zespół botaników zdobędzie i opracuje w formie prezentacji w programie Power Point następujące informacje dotyczące Himalajów:
  • piętra roślinne (z uwzględnieniem północnej i południowej części gór),
  • parki narodowe gór,
  • warunki życia 2-3 wybranych roślin charakterystycznych dla każdego piętra gór (z uwzględnieniem ich przystosowania do życia).
 3. Zespół zoologów zdobędzie i opracuje w formie prezentacji w programie Power Point następujące informacje dotyczące Himalajów:
  • warunki życia i przystosowania do różnych warunków klimatycznych 8 zwierząt,
  • glacjologia - tworzenie się lodowców,
  • ciekawostki dotyczące fauny Himalajów.
 4. Zespół himalaistów zdobędzie i opracuje w formie prezentacji w programie Power Point następujące informacje dotyczące Himalajów:
  • wielkie wyprawy wysokogórskie ze szczególnym uwzględnieniem polskich himalaistów,
  • porady dla udających się na wyprawę (sprzęt, ubrania, buty, waluta itp.),
  • ciekawostki o górach (są to góry różnego rodzaju rekordów).,

Wróć do początkuEwaluacja

KRYTERIA OCENY:

Wymagania

Podstawowe

1

Rozszerzające

2

Dopełniające

3

Wykraczające

4

Punkty

 

Zawartość merytoryczna; gromadzenie danych, ich uporządkowanie

 

Duża pobieżność w opracowywanym materiale, niepełny opis,duża ilość błędów merytorycznych, stylistycznych i ortograficznych.
Inforamcje przedstawione nieciekawie, pojawiające się błędy merytoryczne oraz stylistyczne i ortograficzne.
Temat przygotowany prawidłowo, ciekawie. Nieliczne błędy ortograficzne, stylistyczne.
Temat opracowany bardzo ciekawie i bezbłędnie. W opracowaniu zawarte są wszystkie wyznaczone informacje.
1 - 4

 

Wrażenia wizualne - styl i forma (prezentacja i folder).

 

 

Prezentacja i folder nieestetyczne, ubogie. Brak elementów graficznych
Pace przejrzyste, układ treści dość czytelny, zły dobór kolorów, uboga ilość grafiki
Prace przejrzyste, ciekawe, treści poprawnie rozmieszczone, prawidłowy dobór kolorów
Bardzo dobrze zaprojektowane prace, przejrzyste, czytelne, dobre rozmieszczenie grafiki i tekstu
1 - 4

 

Estetyka, pomysłowość, oryginalność wykonania prac

 

 

Prace nie w pełni wykonane, niechlujne
Prace wykonane pobieżnie, mało estetycznie
Ciekawy sposób wykonania
Oryginalne i ciekawe wykonanie
1 - 4

 

Umiejętność współpracy w grupie

 

 

Całkowity brak współpracy w grupie
Większość pracy indywidualnej
Dobra organizacja pracy grupy, współdziałanie
Doskonała współpraca w grupie
1 - 4

Punktacja i oceny:

16
celująca
15-14
bardzo dobra
13-12
dobra
11-8
dostateczna
7-4
dopuszczająca
3-0
niedostateczna

 

Wróć do początkuPodsumowanie

Celem projektu było zainteresowanie Was tematyką gór wysokich - Himalajów. Możliwe, że będziecie chcieli dowiedzieć się więcej na temat innych masywów górskich świata, bądź poznać inne krajobrazy występujące na naszym globie. Mam nadzieję, że projekt ten rozbudził waszą ciekawość i jest tylko początkiem wielu - nawet tych wirtualnych wypraw po całym świecie. Jest bardzo wiele do zobaczenia i poznania, a świat stoi otworem i czeka...:)

Wróć do początkuŹródła, zasoby

Zachęcam do skorzystania z poniższych stron:

http://www.himalaje.pl

http://pl.wikipedia.org/wiki/Himalaje

http://www.himalaje.info

http://www.nepal.pl/faunaflora.htm

http://himalaye.webpark.pl

Z literatury polecam:

Ilustrowaną Księgę Świata - wydawnictwo PUBLICAT S.A.; Poznań.

POWODZENIA!

 

Wróć do początku


Data ostatniej aktualizacji. Wykonano na podstawie szablonu