Polskie miasta w legendzie

WebQuest przeznaczony jest dla uczniów klasy III szkoły podstawowej

Autorką WebQuestu jest

Jadwiga Stachnik
efs_262@edu.oeiizk.waw.plWprowadzenie | Zadanie | Proces | Ewaluacja | Konkluzja | Uwagi | Źródła, zasoby


WprowadzenieMieszkasz w Polsce. Często słyszysz i czytasz opowieści o różnych miastach i ich mieszkańcach, budowlach, wydarzeniach. od zawsze krążyły ustnie przekazywane wieści, powtarzane przez pokolenia. Razem z miastem rosła legenda. Historyczne fakty, autentyczne doświadczenia w opowieściach ludowych mieszały się z marzeniami i sposobem widzenia opowiadaczy. Mówiona literatura ludowa, spisana potem przez uczonych etnografów i ludowych twórców ciągle jest przedmiotem literackich opracowań pisarzy, poetów, żródłem legend i baśni. Czy wiesz, że niektóre z nich kryją tajemnice?Złota kaczka 

Wróć do pocz±tku


Zadania

Waszym zadaniem jest znalezienie odpowiedzi na to pytanie i wiele innych, równie intrygujących. W tym celu podzielicie się na grupy.

 • Każda grupa wybierze lidera, który będzie informował mnie o postępach pracy. Jemu będę przekazywała wskazówki i rady. Na wykonanie zadania każda grupa ma trzy tygodnie. Wyniki swojej pracy przedstawicie w formie prezentacji multimedialnej w PowerPoint - na forum klasy. Ocena pracy zależy od spełnienia kryteriów podanych w tabeli ewaluacyjnej. Odkryjcie tajemnicę legend związanych z polskimi miastami: Warszawa, Kraków, Poznań i Wieliczka.Poznańskie koziołki

 

Wróć do pocz±tku


Proces

Aby w pełni odkryć i jak najszerzej rozpowszechnić polskie legendy wykonacie następujące czynności:

 1. Dzielimy się na 4 grupy
 2. Wybieracie lidera w każdej grupie
 3. Lider wylosowuje legendę lub podanie do opracowania przez grupę
 4. Wyszukujecie tekst i zapoznajecie się z treścią wylosowanej przez waszego lidera legendy
 5. Szukacie ilustracji, zdjęć miejsc w Polsce związanych z daną legendą
 6. Wykonujecie prezentacje multimedialną

 

Smok wawelski

Wróć do pocz±tku


Ewaluacja

Z tabeli zamieszczonej poniżej dowiecie się w jaki sposób oceniona zostanie aktywność i efekty pracy każdego z was:

Wymagania

Podstawowe

2

Rozszerzające

4

Dopełniające

6

Wykraczające

8

Punkty

 

Zdobyta wiedza

 

Wymieniasz najbardziej znane polskie legendy
Opowiadasz wybraną legendę
Kojarzysz miejsca z legendami
Barwnie opowiadasz legendy
2-8

 

Sposób przedstawienia pracy

 

 

Prezentacja nie do końca wykonana nieestetyczna
Praca wykonana pobieżnie mało estetycznie
Praca wykonana w ciekawy sposób
Praca wykonana w oryginalny i ciekawy sposób
2-8

 

Wrażenia wizulane styl i forma

 

 

Prezentacja nieczytelna uboga brak elementów graficznych
Praca przejrzysta układ treści dość czytelny zły dobór kolorów uboga ilość grafiki
Praca przejrzysta ciekawe treści poprawnie rozmieszczone prawidłowy dobór kolorów
Praca bardzo dobrze zaprojektowana przejrzysta czytelna dobre rozmieszczenie grafiki i tekstu
2-8

 

Praca w grupie

 

 

Całkowity brak współpracy
Większość pracy indywidualnej
Dobra organizacja pracy w grupie współdziałanie
Doskonała współpraca w grupie
2-8


Punktacja i oceny:

30-32
celująca
26-29
bardzo dobra
23-25
dobra
19-22
dostateczna
14-18
dopuszczająca
0-13
niedostateczna

 

Św. Kinga odbiera swój pierścień od górnika - Kopalnia Soli w WieliczcePOWODZENIA!

 

Wróć do pocz±tku


Konkluzja czyli podsumowanie

Dzięki projektowi dzieci mogły poznać legendy polskie i miejsca z nimi związane. Mogły także doskonalić umiejętność pracy w grupie oraz zdobyć umiejętności potrzebne do wyszukiwania informacji. Na podkreślenie zasługuje tutaj praktyczne wykorzystanie pracy uczniów poprzez stworzenie prezentacji multimedialnej. Jest to wspaniała okazja nie tylko do propagowania polskiej kultury, ale także wykorzystania technologii informacyjnej. 

Wróć do pocz±tku


Uwagi

Realizacja tego projektu może być rozłożona w czasie i może obejmować większą liczbę klas. 

Wróć do pocz±tku


Źródła, zasoby

Podczas wykonywania zadań możesz skorzystać z poniższych linków:

 • http://pl.wikipedia.org/wiki/Legenda
 • http://www.fantasy.dmkhost.net/legendy/
 • http://http://www.um.warszawa.pl/v_syrenka/miasto/legendy.htm
 • http://www.teksty.agencja-as.pl/index.phpf?Path=25
 • http://turystyka.gazeta.pl/Turystyka/1,81988,3810158.html
 • http://www.patriotyzmjutra-legendy.sto.org.pl/?action=legends
  Wróć do pocz±tku

  Data ostatniej aktualizacji 9.04.2008. Wykonano na podstawie szablonu