EWALUACJA

A teraz kilka słów o tym, jak będziecie oceniani. Za pracę można uzyskać maksymalnie 16 punktów. W tabeli znajdują się kryteria oceniania. A poniżej dowiesz się jaką ocenę otrzymają członkowie twojej grupy za zdobycie odpowiedniej ilości punktów.

Wymagania Podstawowe
1 punkt
Rozszerzone
2 punkty
Dopełniające
3 punkty
Wykraczające
4 punkty
Właściwy dobór i przetworzenie informacji Informacje niepełne, nieuporządkowane, nieprzetworzone. Informacje pełne, poprawnie uporządkowane, słaba selekcja materiałów. Duży zbiór informacji właściwie wybranych, przedstawiony w ciekawej formie. Informacje obszerne, uporządkowane, właściwie dobrane do tematu.
Styl i forma prezentacji ustnej Wypowiedź mało ciekawa, brak przygotowania, błędy językowe. Wypowiedź ciekawa, brak zaangażowania, niewielkie błędy językowe. Ciekawa wypowiedź wszystkich członków zespołu, poprawna pod względem językowym. Bardzo interesująca wypowiedź wszystkich członków zespołu, bez błędów językowych.
Strona graficzna pracy Praca nieestetyczna, uboga w szczegóły, brak elementów graficznych. Praca wykonana starannie, uboga strona graficzna. Praca wykonana estetycznie, ciekawa forma graficzna. Praca bardzo dobrze zaprojektowana, wiele ciekawych elementów graficznych.
Umiejętność pracy w grupie Brak współpracy w grupie. Praca indywidualna, niewielki wkład całej grupy. Dobra organizacja i współpraca w grupie. Doskonała organizacja i współpraca w grupie.

(Kryteria oceny na podstawie pomysłu Beaty Zielińskiej w: Kampinowski Park Narodowy)


Oceny

13–14: celujący

11–12: bardzo dobry

9–10: dobry

7–8: dostateczny

5–6: dopuszczający

4: niedostateczny

Design by flankerds.com