Oskar Kolberg (1814–1890)

Oskar Kolberg to najwybitniejszy polski etnograf – badacz kultury ludowej, zwyczajów, muzyki, tańców i pie¶ni ludowych. Jest autorem ogromnego dzieła pt.: Lud. Jego zwyczaje, sposób życia, mowa, podania, przysłowia, obrzędy, gusła, zabawy, pie¶ni, muzyka i tańce.

Wędrówki Oskara Kolberga

Kolberg przemierzał cał± Polskę w poszukiwaniu wrażeń w kontaktach z ludem. Notował pie¶ni ludowe, zapisywał obrzędy charakterystyczne dla poszczególnych rejonów naszego kraju. Jego dzieła s± dzi¶ najważniejszym Ľródłem wiedzy o folklorze polskim.

Dzi¶ i my udamy się w tak± wędrówkę. Nie zdołamy odwiedzić wszystkich miejsc naszego kraju. Skupimy się jednak na tych najważniejszych, najbardziej charakterystycznych, których tradycje s± szczególnie reprezentatywne dla Polski. A więc w drogę! Życzę niezapomnianych wrażeń. Po powrocie opowiedzcie o tym, co zobaczyli¶cie. Do zobaczenia.Autor WebQuesta

Autorem WebQuesta Wędrówki po Polsce z Oskarem Kolbergiem jest mgr Artur Wołoszynek – nauczyciel muzyki i informatyki w Szkole Podstawowej nr 12 im. Kornela Makuszyńskiego w Otwocku.

Przeznaczenie WebQuesta

WebQuest przeznaczony jest do realizacji przez uczniów szkół podstawowych w klasach 4–6.

Design by flankerds.com