PROCES

W celu realizacji zadania zostaniecie podzieleni na pięć grup. Podziału dokona nauczyciel. Każdy zespół wybierze spośród swojego składu lidera. Będzie on odpowiedzialny za podział zadań w grupie i ewentualne kontakty z nauczycielem.

Podczas przygotowywania materiałów korzystajcie z materiałów zaproponowanych w dziale ŹRÓDŁA. Zapisujcie swoje notatki na kartkach lub w dowolnym edytorze tekstu. Korzystając z ilustracji pobranych z Internetu pamiętajcie o prawach autorskich. Zawsze zapisujcie i podawajcie źródła z których korzystaliście (tytuły książek, autorów, adresy stron internetowych wraz z datą ich przeglądania). Bardzo proszę, aby podczas przygotowania materiałów uwzględnić szczególnie następujące zagadnienia:

Owocem Waszych działań ma być prezentacja zebranych materiałów w postaci wykładu połączonego z demonstracją ilustracji. Mile widziane będą również prezentacje multimedialne. W przypadku, gdy grupa nie zdecyduje się na przygotowanie prezentacji multimedialnej, tworzy prezentację na kartonie. Na wykonanie pracy macie dwie godziny lekcyjne oraz czas poza lekcjami (np. na przygotowanie prezentacji multimedialnej). Na trzeciej lekcji zaprezentujecie wyniki swoich wędrówek. Pamiętajcie, że zawsze służę Wam pomocą na każdym etapie pracy.

Design by flankerds.com