ZADANIE

Rozpoczynamy naszą wędrówkę po Polsce. Waszym zadaniem będzie zebranie jak największej ilości informacji o kilku regionach Polski. W tym celu zostaniecie podzieleni na pięć grup. Każdy zespół wybierze spośród swojego składu lidera. Będzie on odpowiedzialny za podział zadań w grupie i ewentualne kontakty z nauczycielem. Poszczególne grupy w swoich badawczych wędrówkach udadzą się do następujących regionów:Design by flankerds.com