Praskie perełki

WebQuest dla klas 4 - 6
szkoły podstawowej

Wykonany przez:

Małgorzata Hoffman, Monika Urbanik, Ewa Szymborska

malgosia.h@wp.pl
monika.urbanik@interia.pl
zoliborska@wp.pl